+44 (0)20 7614 4688 customerservice@cixmarkets.com

Zasady dotyczące plików cookie

Czym są pliki cookie?
Pliki cookie to niewielkie pliki z danymi, które niektóre strony www instalują na komputerze lub innych urządzeniach użytkownika, kiedy odwiedza on te strony. Pliki cookie są powiązane z urządzeniem, z którego korzysta użytkownik odwiedzający stronę, a nie z samym indywidualnym użytkownikiem. O ile użytkownik nie zalogował się lub nie podał danych osobowych w trakcie korzystania ze strony, nie są zbierane żadne dane osobowe.
Pliki cookies są powszechnie stosowane przez strony internetowe w celu rejestrowania określonych aspektów dotyczących uprzednich wizyt użytkownika lub wizyty aktualnej. Rejestrowane mogą być np. wybory, których użytkownik dokonał lub preferencje wybrane w trakcie wizyty. Strony internetowe zazwyczaj rejestrują te dane, aby ułatwić użytkownikowi korzystanie ze strony lub dopasować treści pod kątem jego oczekiwań podczas obecnej wizyty lub wizyt przyszłych na danej stronie bądź innych stronach z nią powiązanych.
Przykładowo: kiedy użytkownik odwiedza stronę, którą uprzednio przeglądał, pliki cookies mogą zostać wykorzystane w celu sprawdzenia, jakich informacji poszukiwał, aby ustalić, jakie inne informacje mogą go interesować.
CIX Markets to nazwa handlowa spółki City Credit Capital (UK) Ltd, z siedzibą pod adresem 12th Floor, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY. Spółka City Credit Capital (UK) Ltd. działa na postawie zatwierdzenia i regulacji Komisji Nadzoru Bankowego – FCA. Nr rejestracji FCA: 232015). Spółka City Credit Capital jest zarejestrowana w Anglii i Walii w rejestrze handlowym Companies’ House pod numerem 04343251.
Dane zapisane w plikach cookie mogą być odczytywane wyłącznie przez stronę internetową, która je umieściła na danych komputerze lub inne strony, z którymi spółka City Credit Capital zgodziła się dzielić informacje i nie są one udostępniane żadnym innym stronom.
Pliki cookies dzielą się na trwałe, sesyjne, pochodzące od strony pierwszej lub strony trzeciej, co wyjaśniono poniżej:

Sesyjne pliki cookie są tworzone w trybie tymczasowym, kiedy użytkownik odwiedza stronę, np. w celu zapisania informacji wprowadzonych przez niego do formularza do wykorzystania podczas wizyt na innych stronach. Nie zawierają one żadnych danych osobowych użytkownika i są usuwane po zakończeni jego wizyty na stronie.
Trwałe pliki cookies (zwane także jako zapisane pliki cookie) służą do zbierania informacji takich jak zachowania podczas nawigacji w Internecie czy preferencji odnośnie określonej strony. Pliki te nie są kasowane po zakończeniu wizyty na stronie, ale wygasają po upływie określonego czasu.
Pliki cookie pochodzące od strony pierwszej lub trzeciej – oznaczenie, czy pliki cookie pochodzą ze strony, którą użytkownik aktualnie odwiedza (strona pierwsza), czy też z innej strony (strona trzecia).

Dlaczego jest to istotne?
Prawo UE dotyczące ochrony prywatności weszło w życie 26.05.2011 r., przy czym rząd brytyjski zobowiązał właścicieli stron internetowych do zapewnienia zgodności z jego przepisami w terminie do 25.05.2012 r. Prawo to przewiduje, że mamy obowiązek informowania użytkownika, jakie pliki cookie stosujemy. Prawo wprowadzono w celu zapewnienie użytkownikiem wyższego poziomu kontroli w sferze prywatności w Internecie. Więcej informacji podano na stronie Komisarza ds. informacji.
Spółka City Credit capital zobowiązuje się do ochrony prywatności i dbałości o bezpieczeństwo osób odwiedzających jej strony i do przestrzegania odpowiednich praw i regulacji.
Nasze zasady dotyczące plików cookie
Stosujemy zasadę, że wykorzystujemy pliki cookie jedynie w celu optymalizacji naszej współpracy z użytkownikami lub gdy jest to wymagane, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony.
Pliki cookie wykorzystujemy m.in. w celu:

przechowywania danych, które pomagają użytkownikowi w zarządzaniu rachunkami i zasadami w trybie online, np. dane logowania użytkownika

ustalenia, w jaki sposób internauci korzystają z naszych stron, np. częstotliwość wizyt, rodzaj (i wersja) wykorzystanej przeglądarki, odwiedzone strony, łącza, na które klikają, aby doskonalić nasze strony
umożliwienia nam udostępniania istotnych informacji, takich jak opisy produktów i inne, które mogą zainteresować użytkownika
przechowywania informacji, z jakich odtwarzaczy korzysta użytkownik, aby zapewnić możliwość poprawnego odtwarzania materiałów filmowych

CSpółka City Credit Capital nie wykorzystuje plików cookie w celu zbierania jakichkolwiek informacji osobowych lub innych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników
Opcje użytkownika dotyczące plików cookie
Użytkownik może zaakceptować wykorzystanie plików cookies lub odmówić zgody na ich wykorzystanie oraz skasować pliki cookie umieszczone już na jego urządzeniu. Można to zrobić za pośrednictwem przeglądarki.
Jeśli ustawienia oprogramowania, za pomocą którego użytkownik przegląda niniejszą witrynę (przeglądarka) akceptują pliki cookie, uznajemy ten fakt oraz dalsze korzystanie z witryny przez użytkownika jako wyrażenie przez niego zgody na wykorzystanie plików cookie.