CIX Markets. Gdzie klient jest na pierwszym miejscu.

CIX Platformy

Image

Bezpłatny dostęp
do Trading Central

Spready już od 1.0

Profesjonalny moduł do tworzenia wykresów

Handel walutami, kontraktami CFD na metale, indeksy, nośniki energii, surowce, produkty o stałej stopie dochodu i innych stopach za pośrednictwem tej samej platformy

Elastyczny, przyjazny dla użytkownika interfejs z funkcją przenoszenia i zamykania okien

CIX Trader

Do platformy CIX Trader przekonała się już znaczna grupa lojalnych inwestorów, którzy wymagają wyjątkowej jakości obsługi w dziedzinie realizacji zleceń oraz przejrzystości.

Nasza zaawansowana platforma transakcyjna funkcjonuje szybko i elastycznie, zapewniając doskonałe możliwości inwestowania na rynkach. Po zalogowaniu się uzyskujesz dostęp do szerokiej gamy instrumentów finansowych o dużej płynności, w tym walut, indeksów giełdowych, metali szlachetnych i surowców, przez 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Platforma CIX Trader jest wysoce elastyczna i umożliwia wprowadzanie indywidualnych układów i wielu innych funkcji, co zapewnia inwestorowi przejrzysty widok pulpitu i jednocześnie umożliwia skuteczniejszą kontrolę wyświetlanych informacji.

cix-trader

CIX Trader to najnowsza platforma do pobierania charakteryzująca się jeszcze wyższym poziomem niezawodności, szybkością i możliwością tworzenia wykresów. Zapewnia unikatowe funkcje handlu oraz specjalistyczne funkcje przeznaczone dla inwestorów o większym doświadczeniu. CIX Trader umożliwia wykorzystanie naszej wiedzy i doświadczenia w sferze płynności i zarządzania przepływem zleceń w handlu szeroką gamą instrumentów oraz funkcji handlowych, stanowiąc potwierdzenie naszego konsekwentnego zaangażowania w zapewnianie obsługi klienta na najwyższym poziomie. Oferujemy bezpieczne, stabilne i przyjazne użytkownikowi narzędzie umożliwiające handel we wszystkich środowiskach. Platforma CIX Trader jest także dostępna w wersji mobilnej na tablety i telefony z systemem IOS oraz Android.

CIX Markets. Gdzie klient jest na pierwszym miejscu.

CIX Markets. Gdzie klient jest na pierwszym miejscu.

CIX - charakterystyka

Platforma transakcyjna CIX Trader jest niezwykle elastyczna i umożliwia inwestorowi tworzenie indywidualnych układów pulpitu. Platforma obejmuje profesjonalny pakiet do tworzenia wykresów, ponad 20 różnych indeksów rynkowych, liczne narzędzia zarządzania ryzykiem oraz podawane w czasie rzeczywistym doniesienia Dow Jones i zapewnia wyjątkowo kompleksowe środowisko handlowe użytkownikom o różnym poziomie doświadczenia.

Pakiet do analizy technicznej i tworzenia wykresów

 • Zaawansowany, profesjonalny pakiet do tworzenia wykresów
 • 20 wskaźników technicznych, w tym SMA, MACD, Bollinger Bands i RSI
 • Dostęp do analiz technicznych centrum handlu

Monitorowanie pozycji

 • Monitoruj i zarządzaj otwartymi pozycjami w czasie rzeczywistym
 • Koryguj otwarte pozycje stop i limitowane

Ceny rynkowe live

 • Uzyskuj kwotowania Bid/Ask w czasie rzeczywistym
 • Składaj zlecenia po cenie rynkowej, z limitem i typu stop
 • Handluj całymi lotami lub ich częściami

Doniesienia rynkowe

 • Doniesienia Dow Jones w czasie rzeczywistym podawane bezpośrednio na Twój ekran

Pakiet do analizy technicznej i tworzenia wykresów

 • Zaawansowany, profesjonalny pakiet do tworzenia wykresów
 • 20 wskaźników technicznych, w tym SMA, MACD, Bollinger Bands i RSI
 • Dostęp do analiz technicznych centrum handlu

Monitorowanie pozycji

 • Monitoruj i zarządzaj otwartymi pozycjami w czasie rzeczywistym
 • Koryguj otwarte pozycje stop i limitowane

Ceny rynkowe live

 • Uzyskuj kwotowania Bid/Ask w czasie rzeczywistym
 • Składaj zlecenia po cenie rynkowej, z limitem i typu stop
 • Handluj całymi lotami lub ich częściami

Doniesienia rynkowe

 • Doniesienia Dow Jones w czasie rzeczywistym podawane bezpośrednio na Twój ekran

Pakiet do analizy technicznej i tworzenia wykresów

 • Zaawansowany, profesjonalny pakiet do tworzenia wykresów
 • 20 wskaźników technicznych, w tym SMA, MACD, Bollinger Bands i RSI
 • Dostęp do analiz technicznych centrum handlu

Doniesienia rynkowe

 • Doniesienia Dow Jones w czasie rzeczywistym podawane bezpośrednio na Twój ekran

Monitorowanie pozycji

 • Monitoruj i zarządzaj otwartymi pozycjami w czasie rzeczywistym
 • Koryguj otwarte pozycje stop i limitowane

Ceny rynkowe live

 • Uzyskuj kwotowania Bid/Ask w czasie rzeczywistym
 • Składaj zlecenia po cenie rynkowej, z limitem i typu stop
 • Handluj całymi lotami lub ich częściami

Wymagania techniczne

Wersje mobilne platformy CIX Trader posiadają wszystkie funkcje wersji na komputer, zapewniając dostęp do podsumowania rachunku, możliwość otwierania pozycji czy podglądu cen i wykresów w czasie rzeczywistym, kiedy jesteś w drodze lub nie masz dostępu do swojego komputera stacjonarnego.

typy zleceń

Lokalizacja zlecenia Przykładowa cena Otwarcie pozycji Zamknięcie pozycji
Powyżej ceny rynkowej: 1.2100 ZLECENIE KUPNA STOP, aby otworzyć pozycję długą
ZLECENIE LIMITOWANE SPRZEDAŻY, aby otworzyć pozycję krótką
ZLECENIE KUPNA STOP, aby zamknąć pozycję krótką (Zlecenie ograniczenia straty) ZLECENIE LIMITOWANE SPRZEDAŻY, aby zamknąć pozycję długą (Zlecenie realizacji zysku)
Po cenie rynkowej: 1.2000 ZLECENIE RYNKOWE ZLECENIE RYNKOWE
Poniżej ceny rynkowej: 1.1900 ZLECENIE LIMITOWANE KUPNA, aby otworzyć pozycję długą
ZLECENIE SPRZEDAŻY STOP, aby otworzyć pozycję krótką
ZLECENIE LIMITOWANE KUPNA, aby zamknąć pozycję długą (Zlecenie realizacji zysku)
ZLECENIE SPRZEDAŻY STOP, aby zamknąć pozycję długą (Zlecenie ograniczenia straty)

CIX Markets - zlecenia rynkowe & Typy zleceń limitowanych i stop

Ceny wyświetlane na ekranie kwotowań CIX Markets są aktualnymi cenami rynkowymi. Składając zlecenie klient wydaje nam dyspozycję kupna lub sprzedaży po cenie rynkowej obowiązującej w momencie, gdy nasz Elektroniczny system transakcyjny (ang. Electronic Trading System – ETS) przyjmuje zlecenie.
Zwracamy jednak uwagę, że na dynamicznych rynkach w sytuacji, gdy mają miejsca istotne wydarzenia, np. publikacja danych na temat zatrudnienia w USA, pomiędzy złożeniem zlecenia a jego otrzymaniem przez system ETS, może dojść do znacznych ruchów cen, co może spowodować odrzucenie zlecenia.

typy zleceń

Lokalizacja zlecenia Przykładowa cena Otwarcie pozycji Zamknięcie pozycji
Powyżej ceny rynkowej: 1.2100 ZLECENIE KUPNA STOP, aby otworzyć pozycję długą
ZLECENIE LIMITOWANE SPRZEDAŻY, aby otworzyć pozycję krótką
ZLECENIE KUPNA STOP, aby zamknąć pozycję krótką (Zlecenie ograniczenia straty) ZLECENIE LIMITOWANE SPRZEDAŻY, aby zamknąć pozycję długą (Zlecenie realizacji zysku)
Po cenie rynkowej: 1.2000 ZLECENIE RYNKOWE ZLECENIE RYNKOWE
Poniżej ceny rynkowej: 1.1900 ZLECENIE LIMITOWANE KUPNA, aby otworzyć pozycję długą
ZLECENIE SPRZEDAŻY STOP, aby otworzyć pozycję krótką
ZLECENIE LIMITOWANE KUPNA, aby zamknąć pozycję długą (Zlecenie realizacji zysku)
ZLECENIE SPRZEDAŻY STOP, aby zamknąć pozycję długą (Zlecenie ograniczenia straty)

CIX Markets - zlecenia rynkowe & Typy zleceń limitowanych i stop

Ceny wyświetlane na ekranie kwotowań CIX Markets są aktualnymi cenami rynkowymi. Składając zlecenie klient wydaje nam dyspozycję kupna lub sprzedaży po cenie rynkowej obowiązującej w momencie, gdy nasz Elektroniczny system transakcyjny (ang. Electronic Trading System – ETS) przyjmuje zlecenie.
Zwracamy jednak uwagę, że na dynamicznych rynkach w sytuacji, gdy mają miejsca istotne wydarzenia, np. publikacja danych na temat zatrudnienia w USA, pomiędzy złożeniem zlecenia a jego otrzymaniem przez system ETS, może dojść do znacznych ruchów cen, co może spowodować odrzucenie zlecenia.

CIX - typy zleceń

Zlecenia
limitowane i stop

Okres ważności zleceń rynkowych w CIX

Zlecenia limitowane settle (zamykające)

Zlecenia limitowane open (otwierające)

Zlecenie OCO (warunkowe)

Zlecenia if-done

Zlecenia limitowane i stop

Okres ważności zleceń rynkowych w CIX

Zlecenia limitowane settle (zamykające)

Zlecenie OCO (warunkowe)

Zlecenia if-done

Zlecenia limitowane open (otwierające)

Zlecenie limitowane i stop to dyspozycja kupna lub sprzedaży, o ile cena osiągnie określony poziom. Zlecenia te na ogół obejmują dwie zmienne: cenę i okres ważności. Okres ważności to czas, w którym zlecenie jest aktywne. Cena to poziom notowania, przy którym zlecenie zostaje zrealizowane. Zlecenie limitowane to dyspozycja kupna po cenie niższej niż aktualna cena rynkowa, lub sprzedaży po cenie wyższej niż ta cena, jeśli instrument osiągnie tę cenę w okresie ważności zlecenia. Zlecenie stop to dyspozycja kupna po cenie wyższej niż aktualna cena rynkowa, lub sprzedaży poniżej tej ceny, jeśli instrument osiągnie tę cenę w okresie ważności zlecenia. W CIX stosujemy zasadę, że poziomy cen dla tych zleceń muszą różnić się od aktualnej ceny rynkowej o określone wartości. Poziomy te są ustalane indywidualnie dla poszczególnych instrumentów.

Jednodniowe – ważne do końca danego dnia handlu. Ważne do piątku (ang. Good till Friday – GTF) – zlecenie pozostaje ważne do zakończenia handlu w piątek w tygodniu, w którym je złożono. Ważne do odwołania (ang. Good till Cancelled – GTC) – zlecenie pozostaje aktywne do momentu osiągnięcia określonej ceny lub jego anulowania.

Są to zlecenia limitowane realizacji zysku lub stop ograniczenia straty, które są powiązane z otwartymi pozycjami. Na platformie CIX Trader można je składać dwojako: 1. Po otwarciu pozycji w oknie Otwarte pozycje, wybierz pozycję, dla której chcesz dodać zlecenie, w polu Limit Settle, kliknij Dodaj: LUB 2. W momencie składania zlecenia rynkowego kliknij Dodaj Limit Settle w okienku Nowe otwarte zlecenie. W obu przypadkach należy wybrać okres ważności zlecenia: jeden dzień, GTF lub GTC, wybrać typ zlecenia – Limit Price, Stop Price lub OCO (warunkowe, ang. Once Cancels Other) i wprowadzić poziomy dla zlecenia. Zlecenia te można przeglądać, zmieniać lub anulować w oknie Zlecenia z limitem dostępnym w zakładce Limity. Po zamknięciu otwartej pozycji anulowane są wszystkie powiązane z nią zlecenia limitowane settle.

Są to zlecenia limitowane lub stop, których złożenie powoduje otwarcie nowej pozycji, o ile cena osiągnie ustalony poziom. Jeśli inwestor chce sprzedać instrument po cenie niższej niż aktualna lub sprzedać go po cenie wyższej niż aktualna, składa zlecenie stop, a jeśli chce kupić instrument po cenie niższej niż aktualna, lub sprzedać go po cenie wyższej niż aktualna, składa zlecenie limitowane. Na platformie CIX Trader zlecenia limitowane open można składać w oknie Zlecenia wchodzące (Order Entry) pod sekcją Otwarte limit u spodu ekranu. Należy wybrać zlecenie kupna lub sprzedaży, okres ważności zlecenia: jeden dzień, GTF lub GTC, typ zlecenia – Limit Price, Stop Price lub OCO (warunkowe, ang. Once Cancels Other) i wprowadzić poziomy dla zlecenia. Zlecenia te można przeglądać, zmieniać lub anulować w oknie Zlecenia z limitem dostępnym w zakładce Open limit.

Zlecenie OCO to zlecenie obejmujące jednoczesne zlecenie limitowane i stop. Inwestor składa dwa zlecenia na tą samą cenę i okres ważności dla poziomów powyżej i poniżej ceny aktualnej. Kiedy jedno ze zleceń zostaje aktywowane, drugie jest anulowane. Przykładowo: notowanie dla pary EUR/USD wynosi 1,4140. Inwestor chce otworzyć pozycję zakupu po cenie 1,4295 przy poziomie oporu w oczekiwaniu przełomu lub aktywować pozycję sprzedaży w przypadku gdy cena spadnie poniżej poziomu 1,3985. W związku z tym zlecenie zakupu zostanie wykonane, jeśli cena osiągnie poziom 1,4295, a zlecenie sprzedaży zostanie wówczas automatycznie anulowane. Mogą to być zlecenia limitowane open lub limitowane settle.

Zlecenie if-done umożliwia inwestorowi ustalenia ceny dla realizacji zysku lub ograniczenia straty dla zleceń limitowanych open lub stop entry. To prosty sposób, aby ustawić limity i stop dla pozycji, która może zostać otwarta w przyszłości, o ile cena osiągnie ustalony poziom. Inwestor nie musi przejmować się tym, że jeśli jego zlecenie limitowane, kiedy nie kontroluje platformy, nie będzie miał zlecenia realizacji zysku lub ograniczenia straty. Wpierw należy ustalić kryterium „If” (Jeśli) dla otwarcia zlecenia limitowanego lub stop a następnie ustalić kryterium „Done” (Gotowe), dyspozycja realizacji zysku lub ograniczenia straty dla kryterium „If”.

Aby umożliwić klientom zarządzanie ryzykiem handlowym, oferujemy szeroką gamę różnorakich zleceń. Zlecenia umożliwiają zarządzanie ryzykiem dla pozycji już otwartych lub otwieranie nowych pozycji, jeśli rynek osiągnie określony poziom lub punkty aktywacji.

CIX Order Types

Zlecenia
limitowane i stop

Okres ważności zleceń rynkowych w CIX

Zlecenia limitowane settle (zamykające)

Zlecenia limitowane i stop

Okres ważności zleceń rynkowych w CIX

Zlecenia limitowane settle (zamykające)

Zlecenie OCO (warunkowe)

Zlecenia if-done

Zlecenia limitowane open (otwierające)

Zlecenie limitowane i stop to dyspozycja kupna lub sprzedaży, o ile cena osiągnie określony poziom. Zlecenia te na ogół obejmują dwie zmienne: cenę i okres ważności. Okres ważności to czas, w którym zlecenie jest aktywne. Cena to poziom notowania, przy którym zlecenie zostaje zrealizowane. Zlecenie limitowane to dyspozycja kupna po cenie niższej niż aktualna cena rynkowa, lub sprzedaży po cenie wyższej niż ta cena, jeśli instrument osiągnie tę cenę w okresie ważności zlecenia. Zlecenie stop to dyspozycja kupna po cenie wyższej niż aktualna cena rynkowa, lub sprzedaży poniżej tej ceny, jeśli instrument osiągnie tę cenę w okresie ważności zlecenia. W CIX stosujemy zasadę, że poziomy cen dla tych zleceń muszą różnić się od aktualnej ceny rynkowej o określone wartości. Poziomy te są ustalane indywidualnie dla poszczególnych instrumentów.

Jednodniowe – ważne do końca danego dnia handlu. Ważne do piątku (ang. Good till Friday – GTF) – zlecenie pozostaje ważne do zakończenia handlu w piątek w tygodniu, w którym je złożono. Ważne do odwołania (ang. Good till Cancelled – GTC) – zlecenie pozostaje aktywne do momentu osiągnięcia określonej ceny lub jego anulowania.

Są to zlecenia limitowane realizacji zysku lub stop ograniczenia straty, które są powiązane z otwartymi pozycjami. Na platformie CIX Trader można je składać dwojako: 1. Po otwarciu pozycji w oknie Otwarte pozycje, wybierz pozycję, dla której chcesz dodać zlecenie, w polu Limit Settle, kliknij Dodaj: LUB 2. W momencie składania zlecenia rynkowego kliknij Dodaj Limit Settle w okienku Nowe otwarte zlecenie. W obu przypadkach należy wybrać okres ważności zlecenia: jeden dzień, GTF lub GTC, wybrać typ zlecenia – Limit Price, Stop Price lub OCO (warunkowe, ang. Once Cancels Other) i wprowadzić poziomy dla zlecenia. Zlecenia te można przeglądać, zmieniać lub anulować w oknie Zlecenia z limitem dostępnym w zakładce Limity. Po zamknięciu otwartej pozycji anulowane są wszystkie powiązane z nią zlecenia limitowane settle.

Są to zlecenia limitowane lub stop, których złożenie powoduje otwarcie nowej pozycji, o ile cena osiągnie ustalony poziom. Jeśli inwestor chce sprzedać instrument po cenie niższej niż aktualna lub sprzedać go po cenie wyższej niż aktualna, składa zlecenie stop, a jeśli chce kupić instrument po cenie niższej niż aktualna, lub sprzedać go po cenie wyższej niż aktualna, składa zlecenie limitowane. Na platformie CIX Trader zlecenia limitowane open można składać w oknie Zlecenia wchodzące (Order Entry) pod sekcją Otwarte limit u spodu ekranu. Należy wybrać zlecenie kupna lub sprzedaży, okres ważności zlecenia: jeden dzień, GTF lub GTC, typ zlecenia – Limit Price, Stop Price lub OCO (warunkowe, ang. Once Cancels Other) i wprowadzić poziomy dla zlecenia. Zlecenia te można przeglądać, zmieniać lub anulować w oknie Zlecenia z limitem dostępnym w zakładce Open limit.

Zlecenie OCO to zlecenie obejmujące jednoczesne zlecenie limitowane i stop. Inwestor składa dwa zlecenia na tą samą cenę i okres ważności dla poziomów powyżej i poniżej ceny aktualnej. Kiedy jedno ze zleceń zostaje aktywowane, drugie jest anulowane. Przykładowo: notowanie dla pary EUR/USD wynosi 1,4140. Inwestor chce otworzyć pozycję zakupu po cenie 1,4295 przy poziomie oporu w oczekiwaniu przełomu lub aktywować pozycję sprzedaży w przypadku gdy cena spadnie poniżej poziomu 1,3985. W związku z tym zlecenie zakupu zostanie wykonane, jeśli cena osiągnie poziom 1,4295, a zlecenie sprzedaży zostanie wówczas automatycznie anulowane. Mogą to być zlecenia limitowane open lub limitowane settle.

Zlecenie if-done umożliwia inwestorowi ustalenia ceny dla realizacji zysku lub ograniczenia straty dla zleceń limitowanych open lub stop entry. To prosty sposób, aby ustawić limity i stop dla pozycji, która może zostać otwarta w przyszłości, o ile cena osiągnie ustalony poziom. Inwestor nie musi przejmować się tym, że jeśli jego zlecenie limitowane, kiedy nie kontroluje platformy, nie będzie miał zlecenia realizacji zysku lub ograniczenia straty. Wpierw należy ustalić kryterium „If” (Jeśli) dla otwarcia zlecenia limitowanego lub stop a następnie ustalić kryterium „Done” (Gotowe), dyspozycja realizacji zysku lub ograniczenia straty dla kryterium „If”.

Aby umożliwić klientom zarządzanie ryzykiem handlowym, oferujemy szeroką gamę różnorakich zleceń. Zlecenia umożliwiają zarządzanie ryzykiem dla pozycji już otwartych lub otwieranie nowych pozycji, jeśli rynek osiągnie określony poziom lub punkty aktywacji.

Zlecenie
OCO (warunkowe)

Zlecenia
if-done

Zlecenia limitowane open (otwierające)

MetaTrader 4

Image

Ponad 50 zintegrowanych wskaźników i narzędzi ułatwiających analizy.

Dla każdego instrumentu finansowego 9 zakresów czasowych zapewniających szczegółową analizę dynamiki notowań rynkowych.

Możliwość wprowadzania i dopasowywania własnych wskaźników technicznych oraz wskaźników Expert Advisors.

Automatyczne aktualizacje z rynków, przyjazny użytkownikowi układ, wewnętrzne aktualizacje doniesień i wiele innych przydatnych opcji.

Zintegrowany język programowania typu open source wykorzystywany przez dużą społeczność (MQL4).

MetaTrader 4 jest jedną z najpopularniejszych na świecie platform transakcyjnych do handlu kontraktami CFD i walutami.

Zapewnia wymagane narzędzia i zasoby dla analizy rozwoju cen instrumentów finansowych, wydawania zleceń transakcyjnych, tworzenia i wykorzystania automatycznych programów handlu (Expert Advisors).

 

MetaTrader 4 – rodzaje zleceń:

Prosimy zapoznać się z sekcją CIX Trader – rodzaje zleceń, jedyną różnicę stanowi to, że zlecenia typu GTC są akceptowane tylko na platformie MT4.

MetaTrader 4

Image

Ponad 50 zintegrowanych wskaźników i narzędzi ułatwiających analizy.

Dla każdego instrumentu finansowego 9 zakresów czasowych zapewniających szczegółową analizę dynamiki notowań rynkowych.

Możliwość wprowadzania i dopasowywania własnych wskaźników technicznych oraz wskaźników Expert Advisors.

Automatyczne aktualizacje z rynków, przyjazny użytkownikowi układ, wewnętrzne aktualizacje doniesień i wiele innych przydatnych opcji.

Zintegrowany język programowania typu open source wykorzystywany przez dużą społeczność (MQL4).

MetaTrader 4 jest jedną z najpopularniejszych na świecie platform transakcyjnych do handlu kontraktami CFD i walutami.

Zapewnia wymagane narzędzia i zasoby dla analizy rozwoju cen instrumentów finansowych, wydawania zleceń transakcyjnych, tworzenia i wykorzystania automatycznych programów handlu (Expert Advisors).

 

MetaTrader 4 – rodzaje zleceń:

Prosimy zapoznać się z sekcją CIX Trader – rodzaje zleceń, jedyną różnicę stanowi to, że zlecenia typu GTC są akceptowane tylko na platformie MT4.

Platforma MetaTrader 4 jest dostępna dla systemów PC/Mac/Linux/iOS/Android:

windows-icon
ios-icon
app-store-icon
android-icon

Meta Trader 4 is available for PC/Mac/Linux/iOS/Android:

windows-icon
ios-icon
app-store-icon
android-icon

Apple, iPad, i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA oraz innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

City Credit Capital (UK) Limited „CCC” jest niezależnym podmiotem prawnym niezwiązanym ze spółką Meta Quotes Software Corp („MT4”). CCC nie jest właścicielem MT4. Ponadto CCC nie kontroluje działalności MT4 i nie zarządza nią. Firma CCC nie składa jakichkolwiek oświadczeń dotyczących produktów czy usług MT4 i nie dokonała przeglądu i nie sprawdziła wyników funkcjonowania odnośnie MT4 przedstawionych i/lub opisanych w niniejszej witrynie.

CIX Markets. Gdzie klient jest na pierwszym miejscu.

CIX Markets. Gdzie klient jest na pierwszym miejscu.