CIX Markets. Gdzie klient jest na pierwszym miejscu.

O nas

CIX Markets to nowe przedsięwzięcie firmy City Credit Capital (CCC), brokera forex i kontraktów CFD, działającego od 2004 r. na postawie zatwierdzenia i regulacji Komisji Nadzoru Bankowego – FCA.

O nas

CIX Markets to nowe przedsięwzięcie firmy City Credit Capital (CCC), brokera forex i kontraktów CFD, działającego od 2004 r. na postawie zatwierdzenia i regulacji Komisji Nadzoru Bankowego – FCA.

CIX Markets - Profil firmy

logo

Firma CIX Markets powstała, aby zapewnić klientom najwyższy poziom zadowolenia dzięki doskonałej obsłudze i realizacji zleceń, uczciwości oraz przejrzystości.

CIX Markets to nazwa handlowa brytyjskiej spółki City Credit Capital (UK) Ltd., która zapewnia możliwość handlu na rynku forex od ponad 10 lat za pośrednictwem sieci partnerów instytucjonalnych, innych domów brokerskich, spółek i agentów wprowadzających. Odnieśliśmy sukces dzięki konsekwentnemu zapewnianiu doskonałej obsługi klienta przez nasz wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół, który dokłada wszelkich starań, aby nasi partnerzy i ich klienci w toku całej współpracy otrzymywali optymalne wsparcie.

Ponadto zapewniamy też najwyższej klasy realizację zleceń oraz dopasowane do potrzeb klientów platformy transakcyjne, które sami zaprojektowaliśmy. Jesteśmy zdania, że nadszedł moment, aby stworzyć firmę, której

misją jest zaoferowanie tego najwyższego poziomu obsługi wszystkim klientom, którzy pragną handlować kontraktami CFD i walutami z wykorzystaniem szerokiej gamy produktów. Naszą platformę transakcyjną zaprojektowaliśmy z myślą o spełnieniu wszystkich wymogów inwestorów indywidualnych dzięki przyjaznemu użytkownikowi interfejsowi i najwyższej, profesjonalnej jakości w dziedzinie realizacji zleceń.

W CIX Markets naszym kluczowym celem jest traktowanie absolutnie wszystkich klientów jako klientów premium.

Historia

CIX Markets to nowe przedsięwzięcie firmy City Credit Capital (CCC), brokera forex i kontraktów CFD, działającego od 2004 r. na postawie zatwierdzenia i regulacji Komisji Nadzoru Bankowego – FCA.

Założona w 2001 r. spółka City Credit Capital (CCC) jest

Regulation_355x347
platform collection2

światowym liderem w sektorze detalicznego handlu instrumentami pochodnymi, oferując usługi transakcji online inwestorom prywatnym, instytucjom, bankom i domom brokerskim. Specjalizujemy się w handlu na rynku forex oraz kontraktów na różnicę cen (CFD), zapewniając klientom całodobowy dostęp do globalnych rynków finansowych za pośrednictwem platformy transakcyjnej MarketsTrader. Sukces CCC opiera się na trzech podstawowych filarach: ścisłym nadzorze regulacyjnym, stałej innowacji technicznej i w pełni zaangażowanym, doświadczonym zespole. Działając na ściśle regulowanym rynku budujemy zaufanie, oferując klientom i partnerom całkowitą przejrzystość.

Firma powstała na podstawie jasnej i ambitnej wizji: zapewnienie partnerom i ich klientom perfekcyjnej obsługi transakcji oraz wydajnej i wysoce stabilnej platformy. Naszą ambicją jest dalsze doskonalenie naszej autorskiej platformy transakcyjnej, na co konsekwentnie przeznaczamy czas i pokaźne środki. Jednym z naszych podstawowych atutów jest zaangażowany i doświadczony personel, wśród którego jest wielu profesjonalistów z doświadczeniem z różnych sektorów międzynarodowego rynku finansowego. Jesteśmy dumni, że możemy oddać naszą profesjonalną wiedzę i umiejętności do dyspozycji naszych klientów i partnerów.

logo

Firma CIX Markets powstała, aby zapewnić klientom najwyższy poziom zadowolenia dzięki doskonałej obsłudze i realizacji zleceń, uczciwości oraz przejrzystości.

CIX Markets to nazwa handlowa brytyjskiej spółki City Credit Capital (UK) Ltd., która zapewnia możliwość handlu na rynku forex od ponad 10 lat za pośrednictwem sieci partnerów instytucjonalnych, innych domów brokerskich, spółek i agentów wprowadzających. Odnieśliśmy sukces dzięki konsekwentnemu zapewnianiu doskonałej obsługi klienta przez nasz wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół, który dokłada wszelkich starań, aby nasi partnerzy i ich klienci w toku całej współpracy otrzymywali optymalne wsparcie.

Ponadto zapewniamy też najwyższej klasy realizację zleceń oraz dopasowane do potrzeb klientów platformy transakcyjne, które sami zaprojektowaliśmy. Jesteśmy zdania, że nadszedł moment, aby stworzyć firmę, której misją jest zaoferowanie tego najwyższego poziomu obsługi wszystkim klientom,

Regulation_355x347

którzy pragną handlować kontraktami CFD i walutami z wykorzystaniem szerokiej gamy produktów. Naszą platformę transakcyjną zaprojektowaliśmy z myślą o spełnieniu wszystkich wymogów inwestorów indywidualnych dzięki przyjaznemu użytkownikowi interfejsowi i najwyższej, profesjonalnej jakości w dziedzinie realizacji zleceń.

W CIX Markets naszym kluczowym celem jest traktowanie absolutnie wszystkich klientów jako klientów premium.

Historia

CIX Markets to nowe przedsięwzięcie firmy City Credit Capital (CCC), brokera forex i kontraktów CFD, działającego od 2004 r. na postawie zatwierdzenia i regulacji Komisji Nadzoru Bankowego – FCA.

Założona w 2001 r. spółka City Credit Capital (CCC) jest światowym liderem w sektorze detalicznego handlu instrumentami pochodnymi, oferując usługi transakcji online inwestorom prywatnym, instytucjom, bankom i domom brokerskim. Specjalizujemy się w handlu na rynku forex oraz kontraktów na różnicę cen (CFD), zapewniając klientom całodobowy dostęp do globalnych rynków finansowych

platform collection2

za pośrednictwem platformy transakcyjnej MarketsTrader. Sukces CCC opiera się na trzech podstawowych filarach: ścisłym nadzorze regulacyjnym, stałej innowacji technicznej i w pełni zaangażowanym, doświadczonym zespole. Działając na ściśle regulowanym rynku budujemy zaufanie, oferując klientom i partnerom całkowitą przejrzystość.

Firma powstała na podstawie jasnej i ambitnej wizji: zapewnienie partnerom i ich klientom perfekcyjnej obsługi transakcji oraz wydajnej i wysoce stabilnej platformy. Naszą ambicją jest dalsze doskonalenie naszej autorskiej platformy transakcyjnej, na co konsekwentnie przeznaczamy czas i pokaźne środki. Jednym z naszych podstawowych atutów jest zaangażowany i doświadczony personel, wśród którego jest wielu profesjonalistów z doświadczeniem z różnych sektorów międzynarodowego rynku finansowego. Jesteśmy dumni, że możemy oddać naszą profesjonalną wiedzę i umiejętności do dyspozycji naszych klientów i partnerów.

Bezpieczeństwo środków klientów

CIX Markets deponuje środki przesłane przez klientów na osobnym rachunku i są w ten sposób oddzielone od środków własnych spółki. W razie ewentualnej i mało prawdopodobnej sytuacji, w której spółka stanie się niewypłacalna, środki klientów zostaną zwrócone bezpośrednio do klientów, i nie wejdą w skład puli aktywów należnych wierzycielom.

Wszystkie środki klientów są deponowane na rachunkach w bankach o najwyższej renomie.

Jako spółka zatwierdzona i regulowana przez Urząd ds. Prowadzenia Operacji Finansowych (FCA) CIX Markets automatycznie zapewnia wszystkim klientom gwarancję w ramach Programu Gwarantowania Usług Finansowych (FSCS). Klienci spółek CIX Markets i City Credit Capital mają prawo do wniesienia w ramach programu FSCS roszczenia do kwoty 85 000 GBP w przypadku przerwania przez spółkę działalności handlowej lub jej niewypłacalności.

Więcej informacji podajemy w sekcji Regulacje – wymogi FCA.

fund safety

Zgodność z regulacjami

– CW CIX działa komisja, której członkowie łącznie i indywidualnie odpowiadają za prowadzenie działalności z zachowaniem zasad uczciwości i w zgodzie z regulacjami

– Mamy obowiązek przestrzegania wytycznych, zasad i procedur wewnętrznych jak i Urzędu ds. Prowadzenia Operacji Finansowych

– Środki klientów są deponowane na osobnych kontach w brytyjskim banku i nie mogą być traktowane jako aktywa spółki

– W przypadku zdarzeń nieprzewidzianych zdeponowane środki klienta są objęte gwarancją w ramach Programu Gwarantowania Usług Finansowych (FSCS) do kwoty 85 000 GBP

– Zgodnie z wytycznymi Urzędu ds. Prowadzenia Operacji Finansowych, CIX Markets zawsze kieruje się zasadą uczciwego traktowania klientów

– W przypadku zażalenia ze strony klienta uruchamiamy ustalony, przejrzysty proces rozpatrywania zażalenia

Spółka City Credit Capital (UK) Ltd (CCC) posiada zezwolenie wydane przez FCA na przyjmowanie depozytów pieniężnych i innych od jej klientów Spółka została zarejestrowana pod numerem 232015, więcej informacji na temat regulacji naszej działalności podano pod poniższym łączem – należy wprowadzić numer i kliknąć przycisk Wyszukaj (Search).

http://www.fsa.gov.uk/register
/firmSearchForm.do

Urząd ds. Prowadzenia Operacji Finansowych (ang. Financial Conduct Authority – FCA).

Urząd ds. Prowadzenia Operacji Finansowych (w skrócie FCA) reguluje większość rynków usług finansowych, giełd i firm sektora finansowego w Wlk. Brytanii. Ustala on standardy i zasady, które muszą być przestrzegane i wszczyna postępowania w przypadku, gdy wymogi te nie są spełniane.

Wymogi FCA odnośnie brokerów objętych regulacją

Jako firma objęta regulacjami FCA, przedsiębiorstwo CIX Markets wchodzące w skład spółki CCC, jest zobowiązana do spełniania wysokich standardów ustalanych przez FCA, składania regularnych sprawozdań finansowych oraz przeprowadzania szczegółowych, corocznych audytów. Obejmuje to między innymi obowiązek deponowania środków klientów w zatwierdzonych przez FCA bankach poziomu 1. Wszelkie środki przekazane nam przez klientów w świetle zasad FCA traktowane są jako aktywa klienta. Zasady te przewidują, że aktywa klienta muszą zostać oddzielone od aktywów spółki i deponowane na osobnym koncie, a spółka w żadnych okolicznościach nie ma prawa do traktowania ich jako aktywa własne. Spółka City Credit capital nie może przeznaczać środków klientów na własne potrzeby, wydatki, zabezpieczenie przez ryzykiem czy wykorzystać ich w razie niewypłacalności. Oznacza to lepsze zabezpieczenie środków inwestycyjnych naszych klientów.

Zasada oddzielenia aktywów klienta od aktywów spółki stanowi jedną z fundamentalnych zasad systemu regulacji rynku finansowego w Wlk. Brytanii odnośnie praw klientów, a spółka City Credit Capital konsekwentnie przestrzega tych zasad.

W przypadku gdy spółka, której działalność podlega regulacjom FCA nie reguluje swoich zobowiązań finansowych, likwidator nie ma prawa do zajęcia środków klientów w celu spłacenia wierzycieli niewypłacalnej spółki. Środki klientów można przeznaczyć jedynie na spłatę zobowiązań zobowiązań wobec klientów, którzy je zdeponowali w danej firmie. W przypadku firm, których działalność jest regulowana na zasadach amerykańskiej komisji NFA sytuacja jest inna, gdyż środki klientów nie są deponowane na osobnych kontach, a zatem w przypadku niewypłacalności firmy klienci amerykańscy są traktowani jako wierzyciele zwykli.

Osoby, które pragną zasięgnąć informacji bezpośrednio w urzędzie FCA, mogą zadzwonić na linię FCA Consumer Help Line pod numerem 0845 606 1234 (08:00-18:00 poniedziałek-piątek). Z urzędem można także skontaktować się listownie, adres do korespondencji:

FCA Consumer Help Line
25 The North Colonnade
Canary Wharf
London, E14 5HS.

Witryna internetowa FCA http://www.fca.org.uk/

Zasady dotyczące konfliktu interesów

Zasady te dotyczą konfliktu interesów oraz potencjalnego konfliktu interesów, do jakiego może dojść pomiędzy naszą spółką, lub jej pracownikiem, a klientem, jak również pomiędzy klientami.

Poniżej podajemy streszczenie aktualnych Zasad spółki City Credit Capital dotyczących konfliktu interesów.

Zasady dotyczące konfliktu interesów – podsumowanie
Obowiązują od: 1 listopada 2007 r.

Informacje ogólne

Zasady te dotyczą konfliktu interesów oraz potencjalnego konfliktu interesów, do jakiego może dojść pomiędzy spółką, lub jej pracownikiem, a klientem, jak również pomiędzy klientami. Wyższe kierownictwo spółki ma obowiązek zapewnienia, że istnieją odpowiednio skuteczne systemy, mechanizmy kontrolne i procedury umożliwiające identyfikację konfliktów interesów oraz właściwe postępowanie w razie ich stwierdzenia. Niniejsze procedury są regularnie sprawdzane przez dział ds. zgodności w celu zapewnienia, że są aktualne, odzwierciedlają najlepsze praktyki oraz obejmują wszystkie odpowiednie działania i uregulowania.

Zapobieganie konfliktom interesów

W celu zapobiegania potencjalnym konfliktom interesów wprowadzono szereg systemów i procedur. Poniżej podajemy wybrane z nich:

 • Wymogi odnośnie osobistych kont handlowych w ramach firmy
 • Kompleksowe rozwiązanie całkowicie uniemożliwiające przepływ informacji pomiędzy określonymi działami, w których może dojść do konfliktu interesów (tzw. zasada chińskiego muru)
 • Zasady dotyczące prezentów i zachęt
 • Rozdzielenie zakresów obowiązków, o ile istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu interesów w przypadku, gdy wykonuje je ten sam pracownik
 • Zasady dotyczące sygnałów ostrzegawczych w firmie (ang. whistleblowing)

W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów przed podjęciem działań w dziedzinie inwestycji informujemy o nim danego klienta, jeśli nie informujemy o nim klienta stosujemy odpowiednie działania przewidziane naszymi zasadami procedurami. W niektórych przypadkach możemy zrezygnować z przeprowadzenia transakcji, która wiąże się z wystąpieniem konfliktu interesów.

W przypadku jakichkolwiek pytać dotyczących tej kwestii prosimy o kontakt z naszym działem ds. zgodności:

Compliance Department
City Credit Capital (UK) Ltd.
12th Floor
110 Bishopsgate
London
EC2N 4AY UK

Email: compliance@cixmarkets.com
Nr tel: +44 (0) 20 7614 4600
Nr faksu: +44 (0) 20 7614 4660

Uczciwe traktowanie klientów

Naszym celem nadrzędnym wszystkich z nas – od prezesa po osobę, która właśnie dołączyła do naszego zespołu, jest zapewnienie najwyższego poziomu obsługi klientów każdemu z nich, pragniemy spełniać i przewyższać wymogi Urzędu ds. Prowadzenia Operacji Finansowych (ang. FCA) w dziedzinie uczciwego traktowania klientów.

CIX Markets w pełni angażuje się w zapewnianie, że zasada FCA przewidująca uczciwe traktowanie klientów jest przestrzegana we wszystkich obszarach naszej działalności i wierzy, że zapewnia ona wartość dodaną w ramach świadczonych przez nas usług.

Cele CIX Markets to:

 • spełnianie potrzeb każdego z klientów poprzez oferowanie przejrzystej, wydajnej i profesjonalnej obsługi, oraz jej stałe doskonalenie poprzez identyfikowanie obszarów wymagających poprawy
 • uczciwe traktowanie klientów i terminowe oraz sprawiedliwe rozpatrywanie wszelkich zażaleń zgodnie z terminami i zasadami podanymi przez FCA
 • zapewnienie, że zasady uczciwego traktowania klientów przyjęte przez kierownictwo spółki są przekazywane wszystkim członkom personelu oraz że ich przestrzegają; i
 • zapewnienie, że standard obsługi oferowany wszystkim naszym klientom odpowiada standardom stanowiącym wymóg Urzędu ds. Prowadzenia Operacji Finansowych lub je przewyższa.

fair treatment

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

W przypadku pytań lub chęci złożenia reklamacji, pierwszym punktem kontaktu powinien być nasz zespół do spraw Obsługi Klienta, z którym można się skontaktować drogą mailową pod adresem customerservice@cixmarkets.com lub telefonicznie pod numerem telefonu (+44 (0) 207 614 4668).

W celu zapewnienia jak najszybszego i skutecznego rozpatrzenia złożonej reklamacji, prosimy o podanie jak najwięcej informacji dotyczących sprawy, takich jak:

 • imię i nazwisko oraz numer referencyjny klienta (jeśli taki posiadasz)
 • jasny opis skargi
 • szczegóły oczekiwań, które możesz mieć w związku z reklamacją (tj. co chcesz, abyśmy zrobili, aby rozwiązać zaistniały problem); oraz
 • kopie odpowiednich dokumentów, takich jak e-maile lub zrzuty ekranu.

Nasz zespół do spraw Obsługi Klienta postara się jak najszybciej rozwiązać powstały problem. Jeśli zaproponowane przez nas rozwiązanie sprawy jest dla Ciebie satysfakcjonujące, potraktujemy skargę jako rozwiązaną i przekażemy Ci Podsumowanie Rozwiązania Reklamacji (Summary Resolution Communication) do trzeciego dnia roboczego po otrzymaniu skargi. Podsumowanie Rozwiązania Reklamacji uwzględni opis rezultatu złożonej skargi i poinformuje Cię, czy masz prawo przekazać sprawę do podmiotu zajmującego się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów (ADR) (w szczególności do brytyjskiego Rzecznika Praw Obywatelskich ds. usług finansowych – Financial Ombudsman Service), lub czy możesz wnieść powództwo cywilne.

Jeśli nie jesteś zadowolony z rozwiązania proponowanego przez zespół do spraw Obsługi Klienta, wszystkie szczegóły dotyczące Twojej skargi zostaną przesłane do naszego działu ds. Zgodności z Przepisami do czwartego dnia roboczego po otrzymaniu skargi.

Po otrzymaniu skargi, Dział ds. Zgodności z Przepisami:

 • Niezwłocznie wyśle pocztą elektroniczną pisemne potwierdzenie otrzymania skargi
 • Profesjonalnie, rzetelnie i bezstronnie zbada skargę
 • Poinformuje Cię o postępach w dochodzeniu w sprawie Twojej skargi
 • Wyśle „ostateczną odpowiedź” w ciągu ośmiu (8) tygodni po otrzymaniu skargi, zawierającą ustalenia i wnioski dotyczące złożonej reklamacji. Ostateczna odpowiedź potwierdzi, czy skarga zostanie uwzględniona i czy zaproponowane będzie zadośćuczynienie lub działania kompensacyjne.
 • Poinformuje o możliwości skierowania skargi do podmiotu zajmującego się alternatywnym rozstrzyganiem sporów (ADR) lub wniesieniu powództwa cywilnego, jeśli zaproponowane rozwiązanie nie jest satysfakcjonujące.

Z Działem Zgodności z Przepisami (który zajmuje się rozpatrywaniem reklamacji) można skontaktować się drogą mailową pod adresem compliance@cixmarkets.com

Jeśli jesteś osobą uprawnioną do złożenia skargi oraz (a) nie otrzymałeś ostatecznej odpowiedzi w ciągu ośmiu (8) tygodni od złożenia skargi lub (b) nie jesteś zadowolony z ostatecznej odpowiedzi, masz prawo bezpłatnie skierować skargę do brytyjskiego Rzecznika Praw Obywatelskich ds. usług finansowych (Financial Ombudsman Service).

Dalsze szczegóły dotyczące możliwości skierowania sprawy do brytyjskiego Rzecznika Praw Obywatelskich ds. usług finansowych zostaną podane w ostatecznej odpowiedzi działu ds. Zgodności z Przepisami. Należy pamiętać, że jeśli chcesz skierować sprawę do brytyjskiego Rzecznika Praw Obywatelskich ds. usług finansowych, musisz to zrobić w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty ostatecznej odpowiedzi, która zostanie Ci wysłana.

Adres brytyjskiego Rzecznika Praw Obywatelskich ds. usług finansowych:

Financial Ombudsman Service

Exchange Tower

London

E14 9SR

www.financial-ombudsman.org.uk

If you see this Google Maps wasn't properly loaded. Please refresh your page 🙂

110 Bishopsgate
EC2N 4AY, London
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7614 4600
Fax: +44 (0)20 7614 4660

Contact Us

Your Name (required)

Your Email (required)

Country (required)

Phone

Contact Preferences
PhoneEmail

Contact me about

Subject

Your Message

If you see this Google Maps wasn't properly loaded. Please refresh your page 🙂

110 Bishopsgate
EC2N 4AY, London
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7614 4600
Fax: +44 (0)20 7614 4660

Contact Us

Your Name (required)

Your Email (required)

Country (required)

Phone

Contact Preferences
PhoneEmail

Contact me about

Subject

Your Message

Contact Us

Your Name (required)

Your Email (required)

Country (required)

Phone

Contact Preferences
Phone

Email

Contact me about

Subject

Your Message

If you see this Google Maps wasn't properly loaded. Please refresh your page 🙂

110 Bishopsgate
EC2N 4AY, London
United Kingdom
Tel: +44 (0)20 7614 4600
Fax: +44 (0)20 7614 4660

CIX Markets. Gdzie klient jest na pierwszym miejscu.

CIX Markets. Gdzie klient jest na pierwszym miejscu.