CIX Markets. Kde klient přijde jako první.

CIX Markets. Zde je klient vždy na prvním místě.

CIX Markets. Zde je klient vždy na prvním místě.

FX

Devizový trh, označovaný jako forex nebo FX, je místo, kde se směňuje jedna měna za jinou za dohodnutou cenu. Byl vytvořen v sedmdesátých letech minulého století, kdy mezinárodní obchod přešel z pevných na plovoucí směnné kurzy a je nyní považován za největší finanční trh na světě.

CIX Výhoda

Založena na velmi jednoduchém nápadu: jak se vyvíjí trh, tak se vyvíjíme i my.

Vždy nasloucháme požadavkům našich klientů tak, abychom mohli rozvíjet své služby k dosažení jejich obchodovacích FX potřeb.

Přes 85 % forexového obchodování se soustředí na hlavní měnové páry

které jsou kombinací EUR, USD, JPY, GBP, CHF, AUD a CAD. Devizový trh je co

do velikosti největší s průměrným denním obratem asi 5,5 bilionu dolarů.

6 důvodů, proč obchodovat FX

demo účet

6 důvodů, proč obchodovat FX

demo účet

Výhody FX s CIX

CIX Markets is a specialist FX and CFD broker in the retail FX market, offering clients the opportunity to
trade the world’s most liquid markets through a broker who understands its client’s requirements.

CIX je hrdá, že svým klientům nabízí kvalitní, rychlé a spolehlivé služby. V rámci realizace jsme jedním z nejlepších maloobchodních FX makléřů. Obdrželi jsme několik ocenění za úrovně realizace, špičkové mechanismy a technologie, které jsme vyvinuli v rámci našeho obchodovacího systému.
CIX Markets je specializovaným FX a CFD makléřem se zaměřením na maloobchodní FX trh. Nabízíme našim klientům možnost obchodovat na nejlikvidnějších světových trzích prostřednictvím makléře, který rozumí jejich požadavkům.

CIX Trader je vyvíjen interně odborníky ve forexovém obchodování ve spolupráci s programátory a nabízí vše, co moderní FX obchodník potřebuje. Je k dispozici buď jako program ke stažení, nebo jako mobilní aplikace. Systém zdarma nabízí: zpravodajskou službu, balíček grafů, denní přehled vývoje na trhu a technickou analýzu z Trading Central.

Pravidla CIX Markets poskytují klientům plnou cenovou transparentnost bez rekotace a fixní spready u většiny likvidních produktů bez zásahu makléře (no dealing desk). Ceny jsou vypočteny z tržní ceny, kterou náš elektronický obchodovací systém obdrží od základní burzy nebo od našich poskytovatelů likvidity – Tier 1 bank. Dealeři nikterak nezasahují do cen, které vidíte nebo do cen, na něž uzavíráte pokyny.

Naše zákaznické služby jsou to nejdůležitější, co nabízíme. Děláme vše, co je v našich silách, aby služby, co poskytujeme, byly ty nejlepší na trhu. Naší globální klientské základně nabízíme komplexní a profesionální služby podporované vícejazyčnými specialisty.

CIX Markets nabízí své globální klientské základně kompetitivní spready, financování a počáteční marže ve více než 55 FX párech a jejich počet se bude zvyšovat tak, abychom uspokojili poptávku budoucích klientů po určitých měnových párech. Nabízíme pevné spready u nejvíce likvidních měnových párů a variabilní spready u těch méně likvidních.

CIX Markets je obchodní název společnosti City Credit Capital UK Ltd., která je schválena a regulována FCA. To znamená, že klienti se mohou spolehnout na to, že CIX Markets s nimi bude zacházet spravedlivě, otevřeně a transparentně, a že CIX Markets podniká v souladu s vysokými standardy požadovanými FCA. Všechny finanční prostředky klientů jsou uloženy na oddělených účtech v HSBC bance. Prostředky našich klientů jsou chráněny FSCS až do výše 50 000 liber.

mobile-platform

Příklady FX obchodování

Příklad spotového Forex obchodu v EURUSDc

Váš pohled a
Specifikace smlouvy

Euro půjde nahoru vůči USD

Kotace: 1.12102 / 1.12112 / 1,12102 / 1,12112
Jednotka obchodování: 0.0001
Velikost ticku: 0.00001
Velikost obchodní pozice na 1,0 lotů:
€100000

Kotace

Tato kotace znamená,
že můžete koupit 1,0
lotů za 1,12112

Nutná marže

Na svém účtu musíte mít k
dispozici nutnou marži 0,5 %

$560.51 / 560,51 $

Vaše riziko ziskua
ztráty na 1,0 lot

Velikost obchodní pozice
1,0 lotu = 100 000 €, jednotka
obchodování = 0,0001 $
Zisk a ztráta na lot je 10 $
na přírůstek ceny 0,0001 $

Finanční úprava
FX spotu

Protože se jedná o průběžnou smlouvu o spotových forex obchodech, platí, že za každou noc, po kterou bude pozice otevřena, vám bude odepsána nebo připsána částka odpovídající rozdílu mezi úrokem získaným z držení měny, která se pomyslně nakupuje, proti zaplacenému úroku za půjčení měny, která se pomyslně prodává. Na základě vypočteného úroku je pak určen administrační poplatek.

Finanční poplatek

Finanční úprava – Pozice dlouhého
EURA a krátkého USD
odepsala 6,36 $ za noc

Tržní pohyby

Následující den bude mít EUR lepší kurz vů-
či USD, než očekávaly údaje o mzdách z ame-
rického trhu práce (USA Non Farm Payroll)
a naše kotace je nyní 1,11178 / 1,11188

Rozhodnete se

přijmout svou ztrátu a uzavřít
pozici prodejem 1 lotu za 1,11178

Váš zisk nebo ztráta:
1.11178 – 1.12112 * 100000 *
1.0 = $-934 + $-6.36 =
$-940.36 / 1,11178 – 1,12112 *
100 000 * 1,0 = -934 $
+ -6.36 $ = -940,36 $

Výpočet zisku
nebo ztráty

Uzavírací cena – otevírací cena *
velikost obchodní pozice *
počet smluv + finanční úprava

Váš pohled aSpecifikace smlouvy

Euro půjde dolů vůči USD

Kotace: 1.12102 / 1.12112 / 1,12102 / 1,12112
Jednotka obchodování: 0.0001
Velikost ticku: 0.00001
Velikost obchodní pozice na 1,0 lotů:
€100000

Kotace

Tato kotace znamená,
že můžete prodat 1,0
lotů za 1,12102

Nutná marže

Na svém účtu musíte mít k
dispozici nutnou marži 0,5 %

$560.51 / 560,51 $

Vaše riziko ziskua
ztráty na 1,0 lot

Velikost obchodní pozice
1,0 lotu = 100 000 €, jednotka
obchodování = 0,0001 $
Zisk a ztráta na lot je 10 $
na přírůstek ceny 0,0001 $

Finanční úprava
FX spotu

Protože se jedná o průběžnou smlouvu o spotových forex obchodech, platí, že za každou noc, po kterou bude pozice otevřena, vám bude odepsána nebo připsána částka odpovídající rozdílu mezi úrokem získaným z držení měny, která se pomyslně nakupuje, proti zaplacenému úroku za půjčení měny, která se pomyslně prodává. Na základě vypočteného úroku je pak určen administrační poplatek.

Finanční poplatek

Finanční úprava – Náklady
na 1,0 lot za krátké EURO
a dlouhý USD je připsání
1,32 $ za každou noc

Tržní pohyby

Následující den bude mít EUR lepší kurz vů-
či USD, než očekávaly údaje o mzdách z ame-
rického trhu práce (USA Non Farm Payroll)
a naše kotace je nyní 1,11178 / 1,11188

Rozhodnete se

přijmout svůj zisk a uzavřít
pozici nákupem 1 lotu za 1,11188

Váš zisk nebo ztráta:
1.11188 – 1.12102 * 100000 *
-1.0 = $914 + $1.32 =
$915.32 / 1,11188 – 1,12102 *
100 000 * -1,0 = 914 $ +
1,32 $ = 915,32 $

Výpočet zisku
nebo ztráty

Uzavírací cena – otevírací cena *
velikost obchodní pozice *
počet smluv + finanční úprava

Váš pohled a
Specifikace smlouvy

Euro půjde nahoru vůči USD

Kotace: 1.12102 / 1.12112 / 1,12102 / 1,12112
Jednotka obchodování: 0.0001
Velikost ticku: 0.00001
Velikost obchodní pozice na 1,0 lotů:
€100000

Kotace

Tato kotace znamená,
že můžete koupit 1,0
lotů za 1,12112

Nutná marže

Na svém účtu musíte mít k
dispozici nutnou marži 0,5 %

$560.51 / 560,51 $

Vaše riziko zisku
a ztráty na 1,0 lot

Velikost obchodní pozice
1,0 lotu = 100 000 €, jednotka
obchodování = 0,0001 $
Zisk a ztráta na lot je 10 $
na přírůstek ceny 0,0001 $

Finanční úprava
FX spotu

Protože se jedná o průběžnou smlouvu o spotových forex obchodech, platí, že za každou noc, po kterou bude pozice otevřena, vám bude odepsána nebo připsána částka odpovídající rozdílu mezi úrokem získaným z držení měny, která se pomyslně nakupuje, proti zaplacenému úroku za půjčení měny, která se pomyslně prodává. Na základě vypočteného úroku je pak určen administrační poplatek.

Finanční poplatek

Finanční úprava – Pozice dlouhého
EURA a krátkého USD
odepsala 6,36 $ za noc

Tržní pohyby

Následující den bude mít EUR lepší kurz vů-
či USD, než očekávaly údaje o mzdách z ame-
rického trhu práce (USA Non Farm Payroll)
a naše kotace je nyní 1,11178 / 1,11188

Rozhodnete se

přijmout svou ztrátu a uzavřít
pozici prodejem 1 lotu za 1,11178

Váš zisk nebo ztráta:
1.11178 – 1.12112 * 100000 *
1.0 = $-934 + $-6.36 =
$-940.36 / 1,11178 – 1,12112 *
100 000 * 1,0 = -934 $
+ -6.36 $ = -940,36 $

Výpočet zisku
nebo ztráty

Uzavírací cena – otevírací cena *
velikost obchodní pozice *
počet smluv + finanční úprava

Váš pohled aSpecifikace smlouvy

Euro půjde dolů vůči USD

Kotace: 1.12102 / 1.12112 / 1,12102 / 1,12112
Jednotka obchodování: 0.0001
Velikost ticku: 0.00001
Velikost obchodní pozice na 1,0 lotů:
€100000

Kotace

Tato kotace znamená,
že můžete prodat 1,0
lotů za 1,12102

Nutná marže

Na svém účtu musíte mít k
dispozici nutnou marži 0,5 %

$560.51 / 560,51 $

Vaše riziko zisku
a ztráty na 1,0 lot

Velikost obchodní pozice
1,0 lotu = 100 000 €, jednotka
obchodování = 0,0001 $
Zisk a ztráta na lot je 10 $
na přírůstek ceny 0,0001 $

Finanční úprava
FX spotu

Protože se jedná o průběžnou smlouvu o spotových forex obchodech, platí, že za každou noc, po kterou bude pozice otevřena, vám bude odepsána nebo připsána částka odpovídající rozdílu mezi úrokem získaným z držení měny, která se pomyslně nakupuje, proti zaplacenému úroku za půjčení měny, která se pomyslně prodává. Na základě vypočteného úroku je pak určen administrační poplatek.

Finanční poplatek

Finanční úprava – Náklady
na 1,0 lot za krátké EURO
a dlouhý USD je připsání
1,32 $ za každou noc

Tržní pohyby

Následující den bude mít EUR lepší kurz vů-
či USD, než očekávaly údaje o mzdách z ame-
rického trhu práce (USA Non Farm Payroll)
a naše kotace je nyní 1,11178 / 1,11188

Rozhodnete se

přijmout svůj zisk a uzavřít
pozici nákupem 1 lotu za 1,11188

Váš zisk nebo ztráta:
1.11188 – 1.12102 * 100000 *
-1.0 = $914 + $1.32 =
$915.32 / 1,11188 – 1,12102 *
100 000 * -1,0 = 914 $ +
1,32 $ = 915,32 $

Výpočet zisku
nebo ztráty

Uzavírací cena – otevírací cena *
velikost obchodní pozice *
počet smluv + finanční úprava

Váš pohled a
Specifikace smlouvy

Euro půjde nahoru vůči USD

Kotace: 1.12102 / 1.12112 / 1,12102 / 1,12112
Jednotka obchodování: 0.0001
Velikost ticku: 0.00001
Velikost obchodní pozice na 1,0 lotů:
€100000

Kotace

Tato kotace znamená,
že můžete koupit 1,0
lotů za 1,12112

Nutná marže

Na svém účtu musíte mít k
dispozici nutnou marži 0,5 %

$560.51 / 560,51 $

Vaše riziko ziskua
ztráty na 1,0 lot

Velikost obchodní pozice
1,0 lotu = 100 000 €, jednotka
obchodování = 0,0001 $
Zisk a ztráta na lot je 10 $
na přírůstek ceny 0,0001 $

Finanční úprava
FX spotu

Protože se jedná o průběžnou smlouvu o spotových forex obchodech, platí, že za každou noc, po kterou bude pozice otevřena, vám bude odepsána nebo připsána částka odpovídající rozdílu mezi úrokem získaným z držení měny, která se pomyslně nakupuje, proti zaplacenému úroku za půjčení měny, která se pomyslně prodává. Na základě vypočteného úroku je pak určen administrační poplatek.

Finanční poplatek

Finanční úprava – Pozice dlouhého
EURA a krátkého USD
odepsala 6,36 $ za noc

Tržní pohyby

Následující den bude mít EUR lepší kurz vů-
či USD, než očekávaly údaje o mzdách z ame-
rického trhu práce (USA Non Farm Payroll)
a naše kotace je nyní 1,11178 / 1,11188

Rozhodnete se

přijmout svou ztrátu a uzavřít
pozici prodejem 1 lotu za 1,11178

Váš zisk nebo ztráta:
1.11178 – 1.12112 * 100000 *
1.0 = $-934 + $-6.36 =
$-940.36 / 1,11178 – 1,12112 *
100 000 * 1,0 = -934 $
+ -6.36 $ = -940,36 $

Výpočet zisku
nebo ztráty

Uzavírací cena – otevírací cena *
velikost obchodní pozice *
počet smluv + finanční úprava

Váš pohled aSpecifikace smlouvy

Euro půjde dolů vůči USD

Kotace: 1.12102 / 1.12112 / 1,12102 / 1,12112
Jednotka obchodování: 0.0001
Velikost ticku: 0.00001
Velikost obchodní pozice na 1,0 lotů:
€100000

Kotace

Tato kotace znamená,
že můžete prodat 1,0
lotů za 1,12102

Nutná marže

Na svém účtu musíte mít k
dispozici nutnou marži 0,5 %

$560.51 / 560,51 $

Vaše riziko ziskua
ztráty na 1,0 lot

Velikost obchodní pozice
1,0 lotu = 100 000 €, jednotka
obchodování = 0,0001 $
Zisk a ztráta na lot je 10 $
na přírůstek ceny 0,0001 $

Finanční úpravaFX spotu

Protože se jedná o průběžnou smlouvu o spotových forex obchodech, platí, že za každou noc, po kterou bude pozice otevřena, vám bude odepsána nebo připsána částka odpovídající rozdílu mezi úrokem získaným z držení měny, která se pomyslně nakupuje, proti zaplacenému úroku za půjčení měny, která se pomyslně prodává. Na základě vypočteného úroku je pak určen administrační poplatek.

Finanční poplatek

Finanční úprava – Náklady
na 1,0 lot za krátké EURO
a dlouhý USD je připsání
1,32 $ za každou noc

Tržní pohyby

Následující den bude mít EUR lepší kurz vů-
či USD, než očekávaly údaje o mzdách z ame-
rického trhu práce (USA Non Farm Payroll)
a naše kotace je nyní 1,11178 / 1,11188

Rozhodnete se

přijmout svůj zisk a uzavřít
pozici nákupem 1 lotu za 1,11188

Váš zisk nebo ztráta:
1.11188 – 1.12102 * 100000 *
-1.0 = $914 + $1.32 =
$915.32 / 1,11188 – 1,12102 *
100 000 * -1,0 = 914 $ +
1,32 $ = 915,32 $

Výpočet zisku
nebo ztráty

Uzavírací cena – otevírací cena *
velikost obchodní pozice *
počet smluv + finanční úprava

Úprava financování
Jedná se o forexovou smlouvu typu „rolling spot“, za každou noc, kdy pozice zůstává otevřená vám bude připsána či odepsána částka, která odráží rozdíl mezi úrokem přijatým za držení měny, která je hypoteticky nakoupena a úrokem za zapůjčení měny, která je pomyslně prodávána. Správní poplatek je poté použit k vypočtení úrokové sazby.

CIX Markets. Zde je klient vždy na prvním místě.

CIX Markets. Zde je klient vždy na prvním místě.