CIX Markets. Kde klient přijde jako první.

O nás

CIX Markets je nový podnik City Credit Capital (CCC) a je od roku 2004 autorizován a regulován úřadem pro finanční etiku (FCA) jako poskytovatel FX a CFD obchodování.

O nás

CIX Markets je nový podnik City Credit Capital (CCC) a je od roku 2004 autorizován a regulován úřadem pro finanční etiku (FCA) jako poskytovatel FX a CFD obchodování.

CIX Markets – profil společnosti

logo

Společnost CIX Markets byla založena s cílem maximalizovat spokojenost klientů prostřednictvím poskytování poctivých a transparentních služeb.

CIX Markets je obchodní jméno skupiny City Credit Capital (UK) Ltd., která se věnuje FX obchodování více než 10 let prostřednictvím své partnerské sítě s institucemi, ostatními makléřstvími, společnostmi a zavádějícími makléři. Náš úspěch v této oblasti je postaven na závazku příkladné péče o zákazníka. Služby poskytuje zkušený tým oddaných profesionálů, kteří dbají na to, aby během celého období spolupráce poskytovali našim partnerům a klientům co nejlepší zákaznickou zkušenost.

Toto je podpořeno naší vynikající kvalitou realizace a našimi vlastními, na míru šitými obchodními platformami. Domníváme se, že na trhu existuje poptávka po společnosti, jejímž posláním je poskytovat všem klientům, kteří chtějí obchodovat s CFD a FX,

institucionální úroveň zákaznického servisu a realizace široké škály produktů. Vyvinuli jsme vlastní obchodní platformu tak, aby splňovala všechny požadavky kladené komunitou maloobchodního obchodování. Samozřejmostí je i uživatelsky přívětivé rozhraní podpořené kvalitním zpracováním.

Základním cílem CIX Markets je zacházet se všemi klienty jako by byli VIP.

Historie

CIX Markets is a new venture from City Credit Capital (UK) Limited (CCC), a FX and CFD provider authorised and regulated by the FCA since 2004.

CIX Markets je novou dceřinou společností skupiny City Credit Capital (CCC), poskytovatele FX a CFD obchodování autorizovaného a regulovaného úřadem pro finanční etiku (FCA) od roku 2004.

Regulation_355x347
platform collection2

Společnost City Credit Capital (CCC) byla založena v roce 2001 a nyní je světovým lídrem v oblasti maloobchodního obchodu s deriváty, nabízí online prodejní služby určené pro soukromé investory, instituce, banky a makléře. Specializuje se na obchodování s cizími měnami (Forex) a s rozdílovými smlouvami (CFD). Prostřednictvím platformy MarketsTrader mají klienti přístup na světové finanční trhy 24 hodin denně. Úspěch CCC je postaven na třech hlavních pilířích: silný regulační dohled, neustálé technologické inovace, nadšený a zkušený personál. Práce ve vysoce regulovaném prostředí podporuje transparentnost a důvěru, což dodává našim zákazníkům a partnerům klid v duši.

Společnost byla založena s jasnou a ambiciózní vizí: poskytnout našim partnerům a jejich klientům bezvadnou obchodní zkušenost ukotvenou v efektivní a silné obchodní platformě. Zavázali jsme se k rozvoji naší exkluzivní obchodní platformy investováním do neustálého zlepšování našeho obchodního systému. Největší devízou CIX Markets jsou naši nadšení a zkušení pracovníci, z nichž mnozí pochází z různého mezinárodního finančního prostředí. Jsme hrdí na to, že jejich znalosti a dovednosti můžeme nabídnout našim klientům a partnerům.

logo

Společnost CIX Markets byla založena s cílem maximalizovat spokojenost klientů prostřednictvím poskytování poctivých a transparentních služeb.

CIX Markets je obchodní jméno skupiny City Credit Capital (UK) Ltd., která se věnuje FX obchodování více než 10 let prostřednictvím své partnerské sítě s institucemi, ostatními makléřstvími, společnostmi a zavádějícími makléři. Náš úspěch v této oblasti je postaven na závazku příkladné péče o zákazníka. Služby poskytuje zkušený tým oddaných profesionálů, kteří dbají na to, aby během celého období spolupráce poskytovali našim partnerům a klientům co nejlepší zákaznickou zkušenost.

Toto je podpořeno naší vynikající kvalitou realizace a našimi vlastními, na míru šitými obchodními platformami. Domníváme se, že na trhu existuje poptávka po společnosti, jejímž posláním je poskytovat všem klientům, kteří

Regulation_355x347

chtějí obchodovat s CFD a FX, institucionální úroveň zákaznického servisu a realizace široké škály produktů. Vyvinuli jsme vlastní obchodní platformu tak, aby splňovala všechny požadavky kladené komunitou maloobchodního obchodování. Samozřejmostí je i uživatelsky přívětivé rozhraní podpořené kvalitním zpracováním.

Základním cílem CIX Markets je zacházet se všemi klienty jako by byli VIP.

Historie

CIX Markets je novou dceřinou společností skupiny City Credit Capital (CCC), poskytovatele FX a CFD obchodování autorizovaného a regulovaného úřadem pro finanční etiku (FCA) od roku 2004.

Společnost City Credit Capital (CCC) byla založena v roce 2001 a nyní je světovým lídrem v oblasti maloobchodního obchodu s deriváty, nabízí online prodejní služby určené pro soukromé investory, instituce, banky a makléře. Specializuje se na obchodování s cizími měnami (Forex) a s rozdílovými smlouvami (CFD).

platform collection2

Prostřednictvím platformy MarketsTrader mají klienti přístup na světové finanční trhy 24 hodin denně. Úspěch CCC je postaven na třech hlavních pilířích: silný regulační dohled, neustálé technologické inovace, nadšený a zkušený personál. Práce ve vysoce regulovaném prostředí podporuje transparentnost a důvěru, což dodává našim zákazníkům a partnerům klid v duši.

Společnost byla založena s jasnou a ambiciózní vizí: poskytnout našim partnerům a jejich klientům bezvadnou obchodní zkušenost ukotvenou v efektivní a silné obchodní platformě. Zavázali jsme se k rozvoji naší exkluzivní obchodní platformy investováním do neustálého zlepšování našeho obchodního systému. Největší devízou CIX Markets jsou naši nadšení a zkušení pracovníci, z nichž mnozí pochází z různého mezinárodního finančního prostředí. Jsme hrdí na to, že jejich znalosti a dovednosti můžeme nabídnout našim klientům a partnerům.

Bezpečnost klientských finančních prostředků

Všechny prostředky klientů CIX Markets, které dorazí do City Credit Capital budou spravovány na separovaných účtech, a tudíž jsou tyto prostředky odděleny od našich vlastních. V nepravděpodobném případě neplnění se můžete spolehnout na to, že zbývající prostředky budou navráceny přímo klientům místo toho, aby je obecní věřitelé využili jako získatelná aktiva.

Všechny peníze našich klientů jsou spravovány na účtech špičkových bank.

CCC je regulována a autorizována FCA a všichni klienti CCC a CIX Markets jsou automaticky chráněni Programem finančního odškodnění (Financial Service Compensation Scheme – FSCS). Zákazníci CIX Markets a City Credit Capital mají nárok na FSCS vyrovnání do maximální výše 85 000 liber, pokud společnosti přestanou obchodovat či vstoupí do insolvence.

Bližší informace naleznete v sekci Regulace – Požadavky regulovaných makléřů FCA.

fund safety

Regulace

– CIX má představenstvo, které je společně i jednotlivě odpovědné za spravedlivé a odpovídající vedení společnosti

– Musíme dodržovat naše vlastní a FCA směrnice, zásady a postupy

– Vaše finanční prostředky jsou uloženy na oddělených britských bankovních účtech, tudíž nemohou být použity jako majetek společnosti

– V případě nepředvídatelné události, máte záruku (v rámci FSCS) vrácení vašich peněz (pro vklady až do výše 85 000 liber).

– FCA a CIX Markets vždy upřednostňuje „rovný přístup k zákazníkům“.

– V případě podání stížnosti existuje předepsaný a transparentní proces pro její řešení.

City Credit Capital (UK) Limited (CCC) je schválena FCA a má právo držet aktiva a finanční prostředky klientů. O našem regulačním stavu se můžete dozvědět více na odkazu uvedeném níže po vložení registračního čísla 232015 do vyhledávacího pole.

http://www.fsa.gov.uk/register
/firmSearchForm.do

Úřad pro finanční etiku (Financial Conduct Authority)

Úřad pro finanční etiku (FCA) reguluje většinu trhů s finančními službami, burz a společností ve Spojeném království. Stanovuje normy a zásady, které musí být splněny a může přijmout opatření proti společnostem, které tyto požadované normy nesplňují.

Požadavky na makléře regulované FCA

CIX Markets (součást CCC) jako společnost regulovaná FCA, je povinna splňovat přísné normy stanovené FCA, předkládat pravidelně finanční zprávy a podléhá podrobným ročním auditům. To zahrnuje uložení finančních prostředků klientů v Tier 1 bankách schválených FCA. Se všemi finančními prostředky našich klientů je nakládáno jako s „klientskými prostředky“ podle příslušných FCA pravidel. Podle nich musí být všechny klientské prostředky uloženy odděleně od prostředků společnosti na separátním účtu a zacházení s nimi, jako s majetkem společnosti, je zakázáno.

City Credit Capital nemůže použít klientské prostředky k pokrytí svých vlastních potřeb, nákladů a rizik nebo využívat tyto finanční prostředky v případě platební neschopnosti. Toto představuje vyšší úroveň ochrany investic pro všechny naše klienty. Tato pravidla tvoří jednu z nejdůležitějších částí britského systému finanční regulace a City Credit Capital je striktně dodržuje.

Pokud společnost regulovaná FCA nedostojí svým finančním závazkům, tak její likvidátor nebude moci využít klientské prostředky k uspokojení pohledávek obecných věřitelů. Klientské prostředky mohou být použity pouze k odškodnění klientů, kteří měli své vklady u společnosti. Oproti společnostem regulovaným americkou NFA, kde klientské prostředky nemusí být uloženy na oddělených účtech, se v případě úpadku společnosti v USA stávají z klientů obecní věřitelé.

Pokud upřednostňujete telefonický kontakt, zavolejte od pondělí do pátku vždy od 8:00 – 18:00 na spotřebitelskou linku FCA na telefonním čísle 0845 606 1234 (+44 20 7066 1000). Popřípadě můžete i napsat na adresu:

FCA Consumer Help Line
25 The North Colonnade
Canary Wharf
London, E14 5HS.

Nebo navštivte webové stránky FCA http://www.fca.org.uk/

Pravidla řešení sporů

Pravidla pro řešení sporů zahrnují konflikty a možné rozepře, které by mohly vzniknout mezi námi nebo zaměstnancem společnosti a vámi, jako klientem, stejně jako mezi vámi a jiným klientem.

Níže naleznete přehled našich Pravidel o střetu zájmů City Credit Capital.

Shrnutí pravidel o střetu zájmů
Účinné od: 1. listopadu 2007

Obecné

Tato pravidla zahrnují konflikty, které mohou vzniknout mezi námi nebo zaměstnancem společnosti a vámi, jako klientem, stejně jako mezi vámi a jiným klientem. Vedení společnosti zodpovídá za to, že zavedené systémy, kontroly a postupy jsou pevně dané a dostačující pro rozpoznání a zvládnutí konfliktu, pokud nastane. Tyto postupy jsou pravidelně přezkoumávány Oddělením dodržování předpisů s cílem zajistit jejich aktuálnost, a zda odráží osvědčenou praxi. Zároveň je zjišťováno, jestli pokrývají všechny nezbytné činnosti a předpisy.

Ochrana proti střetu zájmů

Různé systémy a postupy byly zavedeny pro minimalizaci potenciálních střetů zájmů. I když není zcela vyčerpávající, tak tento seznam zahrnuje:

 • obchodní požadavky v rámci společnosti na osobní účty,
 • „čínské zdi“ bránící toku informací mezi jednotlivými odděleními, kde by mohlo dojít ke střetu zájmů,
 • pravidla pro přijímání darů,
 • oddělení povinností, u kterých by mohl nastat střet zájmů v případě, že jsou úkoly prováděny stejným zaměstnancem,
 • pravidla pro uveřejňování (“whistleblowing”).

V případě, že jsme si vědomi střetu zájmů, oznámíme to našemu klientovi předtím, než provedeme investiční obchody jeho jménem. Pokud tak neučiníme, tak se s tímto střetem zájmů vypořádáme v souladu s našimi pravidly a postupy. V případě, že by transakce vedla ke vzniku střetu zájmů, se můžeme rozhodnout ji neprovést.

Směřujte, prosím, jakékoli další otázky týkající se této záležitosti na naše Oddělení dodržování předpisů.

Compliance Department
City Credit Capital (UK) Ltd.
12th Floor
110 Bishopsgate
London
EC2N 4AY UK

Email: compliance@cixmarkets.com
Telefon: +44 (0) 20 7614 4600
Fax: +44 (0) 20 7614 4660

Rovný přístup k zákazníkům

Na všech úrovních řízení, od výkonného ředitele až po nejnovějšího člena našeho týmu, je naším krédem a závazkem poskytovat špičkovou úroveň služeb klientům, dodržovat a zdokonalovat principy FCA o rovném přístupu k zákazníkům.

CIX Markets je odhodlána naplňovat principy FCA o rovném přístupu k zákazníkům ve všech oblastech, v nichž podniká, a pevně věří, že přijetím těchto pravidel přidá hodnotu službám, jež poskytuje svým zákazníkům.

Cílem CIX Markets je:

 • Uspokojovat potřeby každého zákazníka svými transparentními, efektivními a profesionálními službami, které budou neustále vyhodnocovány za účelem jejich zkvalitnění.
 • Zajistit rovný přístup k zákazníkům a řešit jejich případné stížnosti, a to rychle a spravedlivě v souladu s FCA lhůtami a pravidly.
 • Zajistit, aby naši zaměstnanci byli seznámeni s pravidly o rovném přístupu k zákazníkům, a aby je ve své každodenní práci naplňovali.
 • Poskytovat našim zákazníkům takovou úroveň služeb, které buď splňují, nebo překračují standardy požadované úřadem pro finanční etiku.

fair treatment

POSTUP PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Pokud máte dotaz nebo nejste spokojeni, měl by být vaším prvním kontaktním místem náš tým zákaznické podpory prostřednictvím e-mailu customerservice@cixmarkets.com

nebo telefonu (+44 (0) 207 614 4668).

Abychom vaši stížnost prošetřili rychle a efektivně, potřebujeme od vás co nejvíce informací. To zahrnuje:

 • vaše jméno a referenční číslo klienta (pokud ho máte)
 • jasný popis vaší stížnosti
 • podrobnosti o veškerých vašich požadavcích (tj. Co byste chtěli, abychom udělali pro vyřešení vaší stížnosti); a
 • kopie příslušných dokumentů, jako jsou e-maily nebo snímky obrazovky.

Náš tým zákaznické podpory se pokusí vyřešit váš problém co nejrychleji. Pokud jste s jejich navrhovaným řešením vašeho případu spokojeni, budeme vaši stížnost považovat za vyřešenou a do třetího pracovního dne po obdržení vaší stížnosti vám poskytneme souhrnnou zprávu o řešení problémů (SRC). SRC bude zahrnovat výsledek vaší stížnosti a bude vás informovat, pokud máte právo předat stížnost subjektu alternativního řešení sporů (ADR) (konkrétně službě finančního ombudsmana), nebo zda můžete podat žalobu v občanskoprávním řízení .

Pokud nejste spokojeni s navrženým řešením týmu zákaznické podpory, budou všechny podrobnosti týkající se vaší stížnosti zaslány našemu oddělení dodržování předpisů do čtvrtého pracovního dne po obdržení vaší stížnosti. Oddělení pro dodržování předpisů:

 • Okamžitě vám pošlete písemné potvrzení prostřednictvím e-mailu
 • Vyšetřujte svůj spor kompetentně, pilně a nestranně
 • Průběžně informujte o průběhu vyšetřování vaší stížnosti
 • Zašlete „konečnou odpověď“ do osmi (8) týdnů od obdržení stížnosti s výsledky a závěry. Konečná odpověď potvrdí, zda má být stížnosti vyhověno a zda jsou navrhována nápravná či nápravná opatření
 • Informujeme vás, že pokud nejste spokojeni s odpovědí, můžete postoupit stížnost subjektu alternativního řešení sporů (ADR) nebo podniknout občanskoprávní žalobu.

Oddělení pro dodržování předpisů (které přebírá funkci správy stížností) lze kontaktovat na adrese  compliance@cixmarkets.com

Pokud jste oprávněným stěžovatelem a (a) neobdržíte konečnou odpověď do osmi (8) týdnů od podání stížnosti, nebo (b) nejste spokojeni s dopisem o konečné odpovědi, máte právo postoupit svou stížnost bezplatně ke službě finančnímu ombudsmanovi.

Další podrobnosti o službě finančního ombudsmana a způsob, jak podat stížnost, budou uvedeny v konečné odpovědi oddělení compliance. Vezměte prosím na vědomí, že pokud si přejete předložit svou záležitost veřejnému ochránci práv, musíte tak učinit do šesti (6) měsíců od data konečné odpovědi, kterou vám zašleme.

Adresa služby finančního ombudsmana:

Služba finančního ombudsmana

Exchange Tower

Londýn

E14 9SR

www.financial-ombudsman.org.uk

If you see this Google Maps wasn't properly loaded. Please refresh your page 🙂

110 Bishopsgate
EC2N 4AY, London
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7614 4600
Fax: +44 (0)20 7614 4660

Contact Us

Your Name (required)

Your Email (required)

Country (required)

Phone

Contact Preferences
PhoneEmail

Contact me about

Subject

Your Message

If you see this Google Maps wasn't properly loaded. Please refresh your page 🙂

110 Bishopsgate
EC2N 4AY, London
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7614 4600
Fax: +44 (0)20 7614 4660

Contact Us

Your Name (required)

Your Email (required)

Country (required)

Phone

Contact Preferences
PhoneEmail

Contact me about

Subject

Your Message

Contact Us

Your Name (required)

Your Email (required)

Country (required)

Phone

Contact Preferences
Phone

Email

Contact me about

Subject

Your Message

If you see this Google Maps wasn't properly loaded. Please refresh your page 🙂

110 Bishopsgate
EC2N 4AY, London
United Kingdom
Tel: +44 (0)20 7614 4600
Fax: +44 (0)20 7614 4660

CIX Markets. Zde je klient vždy na prvním míste.

CIX Markets. Zde je klient vždy na prvním míste.