CIX Markets. Kde klient přijde jako první.

CIX Markets. Zde je klient vždy na prvním místě.

CIX Markets. Zde je klient vždy na prvním místě.

CFDs

Rozdílové smlouvy nebo zkráceně CFD jsou jedním z nejrychleji rostoucích obchodních nástrojů. Jak název napovídá, rozdílová smlouva vytváří vztah mezi stranami, které spekulují o pohybu ceny podkladového aktiva. Je to vlastně dohoda o vyrovnání rozdílu mezi cenou konkrétní měny, komoditního podílu či indexu při nákupu a cenou při prodeji pozice.

CIX Výhoda

Založena na velmi jednoduchém nápadu: jak se vyvíjí trh, tak se vyvíjíme i my.

Vždy nasloucháme požadavkům našich klientů tak, abychom mohli rozvíjet své služby k dosažení jejich obchodovacích CFD potřeb.

Spekulativní produkty jako CFD vám mohou pomoci maximálně využít váš investiční kapitál. Je třeba si uvědomit, že částka, kterou můžete získat nebo ztratit v poměru k vaší počáteční investici, je u těchto produktů mnohem větší.

6 důvodů, proč obchodovat s CFD

demo účet

6 důvodů, proč obchodovat s CFD

demo účet

6 důvodů, proč obchodovat CFD s CIX

CIX Markets je specializovaným FX a CFD makléřem se zaměřením na maloobchodní FX trh.
Nabízíme našim klientům možnost obchodovat na nejlikvidnějších světových trzích prostřednictvím makléře, který rozumí jejich požadavkům.

CIX Trader je vyvíjen interně odborníky v CFD obchodování ve spolupráci s programátory a nabízí vše, co moderní obchodník potřebuje. Je k dispozici ke stažení jako mobilní aplikace (pro iOS i Android). Obsahuje i bezplatné informační služby, grafy a volný přístup k Trading Central. S naší oceňovanou on-line platformou mohou klienti otevírat a zavírat pozice pouhým kliknutím myši. Ceny se zobrazují v reálném čase a naše automatizované systémy zpracovávají transakce v milisekundách.

V rámci poskytování flexibility svým klientům nabízí CIX Markets rovněž spotové (rolling cash) smlouvy na indexy, vzácné kovy a FX.
Spotové smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou, což umožňuje klientům se rozhodnout, jak dlouho chtějí mít svou pozici otevřenou (dokud je na jejich účtu požadovaný zůstatek).
U indexů a vzácných kovů, stejně jako u všech ostatních tříd aktiv, nabízíme CFD smlouvy na dobu určitou, které kopírují výkon jednotlivého futures trhu.

CIX Markets nabízí kompetitivní spready, zisková rozpětí a financování nákladů napříč všemi třídami aktiv, které nabízíme jako CFD. Toto ve srovnání s tradičními peněžními a futures trhy přispívá k vytvoření krátkodobé a nákladově efektivní obchodní metody. Snažíme se poskytnout našim klientům co nejnižší obchodovací náklady.

V CIX nabízíme CFD smlouvy na indexy, energie, vzácné kovy, netrvanlivé (zemědělské) produkty, fixní příjem a úrokové sazby, což dává našim klientům možnost obchodovat z jednoho účtu s velkým spektrem trhů. Budeme pokračovat v rozšiřování našeho sortimentu, abychom pokryli více nástrojů a více tříd aktiv.

CIX je hrdá, že svým klientům nabízí kvalitu, rychlost a spolehlivost realizace. V rámci realizace jsme jedním z nejlepších maloobchodních CFD makléřů. Obdrželi jsme několik ocenění za úrovně realizace, špičkové mechanismy a technologie, které jsme vyvinuli v rámci našeho obchodovacího systému.
CIX Markets je specializovaný makléř se zaměřením na maloobchodní trh. Nabízíme našim klientům možnost obchodovat na nejlikvidnějších světových trzích prostřednictvím makléře, který rozumí klientovým požadavkům. CIX Markets poskytuje klientům u většiny likvidních produktů plnou cenovou transparentnost a fixní spready* bez rekotace a bez zásahu dealing desk makléře. Naše ceny jsou vypočteny z tržní ceny, kterou náš elektronický obchodovací systém obdrží od základní burzy nebo svých poskytovatelů likvidity – Tier 1 bank. Dealeři nikterak nezasahují do cen, které vidíte, nebo do cen, na něž uzavíráte pokyny.

Naší globální klientské základně nabízíme komplexní a profesionální služby podporované vícejazyčnými specialisty. Náš tým se skládá z vysoce kvalifikovaných a zkušených lidí, kteří vám pomohou dosáhnout vašich cílů a budou maximálně nápomocni při vašich každodenních obchodních aktivitách.

mobile-platform

CFD příklady obchodování

Příklad spotového indexového obchodu v UK100c

Váš pohled a
Specifikace smlouvy

UK100c půjde nahoru
Kotace: 6944.8 / 6945.8 / 6944,8 / 6945,8
Jednotka obchodování: 1
Velikost ticku: 0.1
Velikost obchodní pozice na 1,0 lotů:
10 £ za celý indexový bod

Kotace

Tato kotace znamená, že můžete
prodat 1,0 lotů za 6945,8

Nutná marže

Tato kotace znamená,
že můžete prodat 1,0
lotů za 6944,8

Vaše riziko zisku
a ztráty na 1,0 lot

Velikost obchodní pozice 1,0 lotu
= 10 £, obchodní jednotka
= 1 celý indexový bod

Zisk a ztráta na lot je
10 £ na přírůstek ceny 1,0

Finanční úprava
FX spotu

Protože se jedná o průběžnou smlouvu o spotových indexových obchodech, platí, že za každou noc, po kterou bude pozice otevřena, vám bude odepsána nebo připsána částka odpovídající buď úroku získanému za půjčení měny nebo úroku zaplacenému za vypůjčení měny instrumentu. Následně bude z úrokové sazby určen administrační poplatek ve výši 2,5 %. Pokud je sazba za půjčení (prodej) záporná, budou vám namísto připsání prostředky odepsány.

Finanční poplatek

Finanční úprava na 1,0
lotu za UK100c je debet
ve výši 5,88 £ za noc

Tržní pohyby

Následující den UK100c
spadne z důvodu prodeje
těžařských akcií, naše kotace
je nyní 6905,3 / 6906,3

Rozhodnete se

přijmout svou ztrátu a
uzavřít pozici prodejem
1 lotu za 6905,3
Váš zisk nebo ztráta:
6906.3 – 6944.8 * 10 * -1.0
= £385.00 + £-3.63
= £388.63 /
6905,3 – 6945,8 * 100 000 * 1,0
= -405,00 £ + -5,88 £
= -410,88 £

Výpočet zisku
nebo ztráty

Closing Price – Opening Price * Contract Size *
Number of Contracts + Financing adjustment /
Uzavírací cena – otevírací cena *
velikost obchodní pozice *
počet smluv + finanční úprava

Váš pohled a
Specifikace smlouvy

UK100c půjde dolů
Kotace: 6944.8 / 6945.8 / 6944,8 / 6945,8
Jednotka obchodování: 1
Velikost ticku: 0.1
Velikost obchodní pozice na 1,0 lotů:
10 £ za celý indexový bod

Kotace

Tato kotace znamená, že
můžete prodat 1,0 lotů za 6944,8

Nutná marže

Tato kotace znamená,
že můžete prodat 1,0
lotů za 6944,8

Vaše riziko zisku
a ztráty na 1,0 lot

Velikost obchodní pozice 1,0 lotu
= 10 £, obchodní jednotka
= 1 celý indexový bod

Zisk a ztráta na lot je
10 £ na přírůstek ceny 1,0

Finanční úprava
FX spotu

Protože se jedná o průběžnou smlouvu o spotových indexových obchodech, platí, že za každou noc, po kterou bude pozice otevřena, vám bude odepsána nebo připsána částka odpovídající buď úroku získanému za půjčení měny nebo úroku zaplacenému za vypůjčení měny instrumentu. Následně bude z úrokové sazby určen administrační poplatek ve výši 2,5 %. Pokud je sazba za půjčení (prodej) záporná, budou vám namísto připsání prostředky odepsány.

Finanční poplatek

Finanční úprava na 1,0
lotu za UK100c je debet
ve výši 3,63 £ za noc

Tržní pohyby

Následující den UK100c
spadne z důvodu prodeje
těžařských akcií, naše kotace
je nyní 6905,3 / 6906,3

Rozhodnete se

přijmout svůj zisk a
uzavřít pozici nákupem
1 lotu za 6906,3
Váš zisk nebo ztráta:
6906.3 – 6944.8 * 10 * -1.0
= £385.00 + £-3.63
= £388.63 /
6905,3 – 6945,8 * 100 000 * 1,0
= -405,00 £ + -5,88 £
= -410,88 £

Výpočet zisku
nebo ztráty

Closing Price – Opening Price * Contract Size *
Number of Contracts + Financing adjustment /
Uzavírací cena – otevírací cena *
velikost obchodní pozice *
počet smluv + finanční úprava

Váš pohled a
Specifikace smlouvy

UK100c půjde nahoru
Kotace: 6944.8 / 6945.8 / 6944,8 / 6945,8
Jednotka obchodování: 1
Velikost ticku: 0.1
Velikost obchodní pozice na 1,0 lotů:
10 £ za celý indexový bod

Kotace

Tato kotace znamená, že můžete
prodat 1,0 lotů za 6945,8

Nutná marže

Tato kotace znamená,
že můžete prodat 1,0
lotů za 6944,8

Vaše riziko ziskua
ztráty na 1,0 lot

Velikost obchodní pozice 1,0 lotu
= 10 £, obchodní jednotka
= 1 celý indexový bod

Zisk a ztráta na lot je
10 £ na přírůstek ceny 1,0

Finanční úpravaFX spotu

Protože se jedná o průběžnou smlouvu o spotových indexových obchodech, platí, že za každou noc, po kterou bude pozice otevřena, vám bude odepsána nebo připsána částka odpovídající buď úroku získanému za půjčení měny nebo úroku zaplacenému za vypůjčení měny instrumentu. Následně bude z úrokové sazby určen administrační poplatek ve výši 2,5 %. Pokud je sazba za půjčení (prodej) záporná, budou vám namísto připsání prostředky odepsány.

Finanční poplatek

Finanční úprava na 1,0
lotu za UK100c je debet
ve výši 5,88 £ za noc

Tržní pohyby

Následující den UK100c
spadne z důvodu prodeje
těžařských akcií, naše kotace
je nyní 6905,3 / 6906,3

Rozhodnete se

přijmout svou ztrátu a
uzavřít pozici prodejem
1 lotu za 6905,3
Váš zisk nebo ztráta:
6906.3 – 6944.8 * 10 * -1.0
= £385.00 + £-3.63
= £388.63 /
6905,3 – 6945,8 * 100 000 * 1,0
= -405,00 £ + -5,88 £
= -410,88 £

Výpočet zisku
nebo ztráty

Closing Price – Opening Price * Contract Size *
Number of Contracts + Financing adjustment /
Uzavírací cena – otevírací cena *
velikost obchodní pozice *
počet smluv + finanční úprava

Váš pohled a
Specifikace smlouvy

UK100c půjde dolů
Kotace: 6944.8 / 6945.8 / 6944,8 / 6945,8
Jednotka obchodování: 1
Velikost ticku: 0.1
Velikost obchodní pozice na 1,0 lotů:
10 £ za celý indexový bod

Kotace

Tato kotace znamená, že
můžete prodat 1,0 lotů za 6944,8

Nutná marže

Tato kotace znamená,
že můžete prodat 1,0
lotů za 6944,8

Vaše riziko ziskua
ztráty na 1,0 lot

Velikost obchodní pozice 1,0 lotu
= 10 £, obchodní jednotka
= 1 celý indexový bod

Zisk a ztráta na lot je
10 £ na přírůstek ceny 1,0

Finanční úpravaFX spotu

Protože se jedná o průběžnou smlouvu o spotových indexových obchodech, platí, že za každou noc, po kterou bude pozice otevřena, vám bude odepsána nebo připsána částka odpovídající buď úroku získanému za půjčení měny nebo úroku zaplacenému za vypůjčení měny instrumentu. Následně bude z úrokové sazby určen administrační poplatek ve výši 2,5 %.  Pokud je sazba za půjčení (prodej) záporná, budou vám namísto připsání prostředky odepsány.

Finanční poplatek

Finanční úprava na 1,0
lotu za UK100c je debet
ve výši 3,63 £ za noc

Tržní pohyby

Následující den UK100c
spadne z důvodu prodeje
těžařských akcií, naše kotace
je nyní 6905,3 / 6906,3

Rozhodnete se

přijmout svůj zisk a
uzavřít pozici nákupem
1 lotu za 6906,3
Váš zisk nebo ztráta:
6906.3 – 6944.8 * 10 * -1.0
= £385.00 + £-3.63
= £388.63 /
6905,3 – 6945,8 * 100 000 * 1,0
= -405,00 £ + -5,88 £
= -410,88 £

Výpočet zisku
nebo ztráty

Closing Price – Opening Price * Contract Size *
Number of Contracts + Financing adjustment /
Uzavírací cena – otevírací cena *
velikost obchodní pozice *
počet smluv + finanční úprava

Příklad komodity CFD v USOil1216

Váš pohled a
Specifikace smlouvy

USOilc1216 půjde nahoru

Kotace: 49.08 / 49.12 / 49,08 / 49,12
Jednotka obchodování: 0.01
Velikost ticku: 0.01
Velikost obchodní pozice na 1,0 lotů:
1 000 barelů (10 $ po 0,01 $)

Kotace

Tato kotace znamená, že
můžete prodat 0,6 lotů za 49,12

Nutná marže

Na svém účtu musíte mít k
dispozici nutnou marži 0.5%

Vaše riziko zisku a
ztráty na 1,0 lot

Velikost obchodní pozice
1,0 lotu = 10 $, obchodní jednotka
= 0,01 $. Zisk a ztráta
na 1,0 lotu je 10 $ na cenový
přírůstek 0,01.

Velikost obchodní
pozice

Pomyslná hodnota
obchodu s pozicí je 49,12 $ *
1000 * 0,6 = 29 472.00 $

Finanční poplatek

Finanční úprava – dobíhající
smlouvy CFD (na základě Futures)
BEZ finanční úpravy

Tržní pohyby

O dva dny později
cena americké ropy klesne z
důvodu prohlášení o zvýšení těžby,
naše kotace nyní činí 48,76 / 48,80

Rozhodnete se

Přijmout si svou ztrátu a uzavřít
pozici nákupem 0,6 lotů za 48,76

Váš zisk nebo ztráta:

48,76 – 49,12 * 1 000 * -0,6 = 216 $

Výpočet zisku
nebo ztráty

Uzavírací cena – otevírací cena
* velikost obchodní pozice
* počet smluv + finanční úprava

Váš pohled a
Specifikace smlouvy

USOilc1216 půjde dolů

Kotace: 49.08 / 49.12 / 49,08 / 49,12
Jednotka obchodování: 0.01
Velikost ticku: 0.01
Velikost obchodní pozice na 1,0 lotů:
1 000 barelů (10 $ po 0,01 $)

Kotace

Tato kotace znamená, že
můžete prodat 0,6 lotů za 49,08

Nutná marže

Na svém účtu musíte mít k
dispozici nutnou marži 0.5%

Vaše riziko zisku a
ztráty na 1,0 lot

Velikost obchodní pozice
1,0 lotu = 10 $, obchodní jednotka
= 0,01 $. Zisk a ztráta
na 1,0 lotu je 10 $ na cenový
přírůstek 0,01.

Velikost obchodní
pozice

Pomyslná hodnota
obchodu s pozicí je 49,08 $ *
1000 * 0,6 = 29 448.00 $

Finanční poplatek

Finanční úprava – dobíhající
smlouvy CFD (na základě Futures)
BEZ finanční úpravy

Tržní pohyby

O dva dny později
cena americké ropy klesne z
důvodu prohlášení o zvýšení těžby,
naše kotace nyní činí 48,76 / 48,80

Rozhodnete se

Přijmout si svůj zisk a uzavřít
pozici nákupem 0,6 lotů za 48,80

Váš zisk nebo ztráta:

48,80 – 49,08 * 1 000 * -0,6 = 168,00 $

Výpočet zisku
nebo ztráty

Uzavírací cena – otevírací cena
* velikost obchodní pozice
* počet smluv + finanční úprava

Váš pohled a
Specifikace smlouvy

USOilc1216 půjde nahoru

Kotace: 49.08 / 49.12 / 49,08 / 49,12
Jednotka obchodování: 0.01
Velikost ticku: 0.01
Velikost obchodní pozice na 1,0 lotů:
1 000 barelů (10 $ po 0,01 $)

Kotace

Tato kotace znamená, že
můžete prodat 0,6 lotů za 49,12

Nutná marže

Na svém účtu musíte mít k
dispozici nutnou marži 0.5%

Vaše riziko zisku
a ztráty na 1,0 lot

Velikost obchodní pozice
1,0 lotu = 10 $, obchodní jednotka
= 0,01 $. Zisk a ztráta
na 1,0 lotu je 10 $ na cenový
přírůstek 0,01.

Velikost obchodní
pozice

Pomyslná hodnota
obchodu s pozicí je 49,12 $ *
1000 * 0,6 = 29 472.00 $

Finanční poplatek

Finanční úprava – dobíhající
smlouvy CFD (na základě Futures)
BEZ finanční úpravy

Tržní pohyby

O dva dny později
cena americké ropy klesne z
důvodu prohlášení o zvýšení těžby,
naše kotace nyní činí 48,76 / 48,80

Rozhodnete se

Přijmout si svou ztrátu a uzavřít
pozici nákupem 0,6 lotů za 48,76

Váš zisk nebo ztráta:

48,76 – 49,12 * 1 000 * -0,6 = 216 $

Výpočet zisku
nebo ztráty

Uzavírací cena – otevírací cena
* velikost obchodní pozice
* počet smluv + finanční úprava

Váš pohled a
Specifikace smlouvy

USOilc1216 půjde dolů

Kotace: 49.08 / 49.12 / 49,08 / 49,12
Jednotka obchodování: 0.01
Velikost ticku: 0.01
Velikost obchodní pozice na 1,0 lotů:
1 000 barelů (10 $ po 0,01 $)

Kotace

Tato kotace znamená, že
můžete prodat 0,6 lotů za 49,08

Nutná marže

Na svém účtu musíte mít k
dispozici nutnou marži 0.5%

Vaše riziko zisku
a ztráty na 1,0 lot

Velikost obchodní pozice
1,0 lotu = 10 $, obchodní jednotka
= 0,01 $. Zisk a ztráta
na 1,0 lotu je 10 $ na cenový
přírůstek 0,01.

Velikost obchodní
pozice

Pomyslná hodnota
obchodu s pozicí je 49,08 $ *
1000 * 0,6 = 29 448.00 $

Finanční poplatek

Finanční úprava – dobíhající
smlouvy CFD (na základě Futures)
BEZ finanční úpravy

Tržní pohyby

O dva dny později
cena americké ropy klesne z
důvodu prohlášení o zvýšení těžby,
naše kotace nyní činí 48,76 / 48,80

Rozhodnete se

Přijmout si svůj zisk a uzavřít
pozici nákupem 0,6 lotů za 48,80

Váš zisk nebo ztráta:

48,80 – 49,08 * 1 000 *
-0,6 = 168,00 $

Výpočet zisku
nebo ztráty

Uzavírací cena – otevírací cena
* velikost obchodní pozice
* počet smluv + finanční úprava

*Jelikož se jedná o obchodování přes den, konečný zisk či ztráta nejsou upraveny o financování přes noc ani o dividendy.

CIX Markets. Zde je klient vždy na prvním místě.

CIX Markets. Zde je klient vždy na prvním místě.